Обществени консултации

Проект на Наредба за военномедицинска експертиза

1. Причини:

1.1. Настъпилите изменения в организационната структура на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

1.2. Промени в Наредбата за медицинската експертиза, приети от Министерския съвет.

1.3. Развитието на медицинската наука – диагностика, лечение и експертиза. Изменение на Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето на Световната Здравна Организация (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF).

1.4. Предстоящото приемане на нови кандидати за военна служба на вакантните места, поради което срокът за обществено обсъждане е 14 дни.

2. Цели:

2.1.  Актуализиране на текстовете от наредба Н-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза в съответствие с действащата нормативна уредба, облекчаване на експертизата на кандидатите за военна служба, в т.ч. и тези за последващо приемане след прекъсване на военната служба, за служба в доброволния резерв и запасните.

2.2. Оптимизиране на дейността на органите на военномедицинската експертиза в зависимост от поставените задачи.

3. Финансови средства.

Чрез промените в наредбата се осигурява стабилност и предвидимост от резултатите на медицинската експертиза, което е предпоставка за правилно планиране и прогнозиране на всички произтичащи от нея последствия, включително и финансови обезщетения, които са обект на прилагане на други нормативни документи на Министерството на отбраната.

4. Очаквани резултати.

4.1. Намаляване на броя на отпадналите кандидати за военна служба и за  служба в доброволния резерв по медицински причини.

4.2. Съобразяване на медицинските стандарти за прием на кандидати с достиженията в медицинската наука и практика.

 4.3. Регламентиране на експертизата на нови категории лица и облекчаване на приема на лица с дефицитни за армията професии.


Дата на откриване: 17.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари