Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по ергономия“

Проектът на държавен образователен стандарт е разработен на основание чл. 42, т. 3, подточка „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Здравеопазване и спорт“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, подточка „б“ от ЗПОО.

С предложения проект на наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по ергономия“, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионалното образование и обучение.

С него се определят:

Ø  професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение;

Ø  изисквания към кандидатите за обучение;

Ø  резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение или самостоятелно учене с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия;

Ø  изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика;

Ø  изисквания към обучаващите.


Дата на откриване: 18.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари