Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142. ал. 1. т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и

С предлаганите промени се цели увеличаване на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и лицата, работещи по трудово правоотношение. С повишаване на възнагражденията се цели повишаване мотивацията на служителите, в следствие постигане на по-високи резултати в дейностите на Министерството на вътрешните работи. На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за провеждане на обществените консултации е 14-дневен. Основно, съображенията за намаляване на срока за общественото обсъждане произтичат от необходимостта от влизане в сила на Наредбата, считано от 01.03.2018 г.


Дата на откриване: 19.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 януари 2018 г. 11:39:02 ч.
lenka333

Дискриминация

Съгласно чл. 142 от ЗМВР

Служителите на МВР са:

1. държавни служители - полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;

2. държавни служители;

3. лица, работещи по трудово правоотношение.

Защо служителите по т. 2 отново не са включени в планираното увелечение, те не са ли служители в МВР?!А и много от тях с първоначална професионална подготовка по ЗМВР(по § 86).Те как ще бъдат мотивирани, след като един път ги демотивирахте с преминаването им по Закона за държавния служител.

20 януари 2018 г. 23:51:18 ч.
ferdo

Добавката за стаж е дискриминициЯ

Никой от казионните синдикати не говори за дискриминацията спрямо младите служители в МВР. Едни получават пенсия + заплата+ максимален процент прослужено време КОЙТО е една социалистическа несправедливост и така реално взимат два пъти повече пари от новопостъпилите служители.Защо един КО с 10 год. стаж получава с  200 лв по-малка заплата  от полицай от неговия екип с 20 год стаж.,въпреки че има повече отговорности и задължения.Нормало ли е един чичка или дядо пожарникар на 60 год . да се катери по покриви да гаси пожари( имаше и смъртен случай).А непотизма в МВР докога ще се шири ,мизерия и ниски заплати ,а всеки се бори да вкара родата на хранилката.

21 януари 2018 г. 19:13:20 ч.
preslav

Дискриминация

Наредбата е дискриминираща!

21 януари 2018 г. 20:24:47 ч.
preslav

Дискриминация и несправедливост

По мотивите:

по т.1 Защо в причините, които налагат приемането на наредбата е посочено постигнатата договореност със синдикалните организации за увеличаване на заплатите на служителите на МВР а са пропуснати служителите по т.2от чл. 142 на МВР?

По т2. С повишаването на възнагражденията се  цели да се повиши мотивацията на служителите и вследствие постигане на по-високи резултати в дейността на МВР.  Част от служителите, на който се увеличават възнагражденията  са пенсионери , което означава, че получават пенсия и заплата. Това е достатъчна мотивация за тях за да останат да работят в МВР. Повишени ли са резултатите на министерството?

Как се мотивират служителите по параграф86, които са назначавани по закона за МВР и имат и първоначална полицейска подготовка? Приравнени са със служителите назначавани по закона за държавния служител, направиха ги и трета категория. Може ли МВР да извършва дейностите без Комуникации, IT специалисти, проекти и международно сътрудничество? Получаването на нова техника, развитието на комуникационните мрежи и посещенията на полицейски служби на други държави е в резултат на работата на държавните служители, който не са посочени в наредбата.

23 януари 2018 г. 15:02:20 ч.
М.Крумова

Законопроект - мнение

Насочване на деца под 14 годишна възраст в конфликт със закона единствено към системата за закрила респ. към Отделите за закрила на детето, тъй като са деца в риск е необмислено от екипа от т.нар. „специалисти”, изготвили този Законопроект.

Пример за нарушение от деца под 14 годишна възраст: две деца съответно на 12 и  13 години са избягали от дома си, в неизвестност са от 24 часа и след употреба на алкохол са проникнали чрез разрушаване на преграда /врата/ и са извършили кражба на пари от два поредни търговски обекта. Пак същите две малолетни деца и пак по същото време на бягство от дома си, след като са се сдобили със значителна сума пари извършват кражба на автомобил, паркиран пред жилищен блок, успяват да го запалят и да потеглят, в следствие на което прегазват възрастен човек на велосипед, напускат автомобила и бягат. И четейки законопроекта за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки, разбирам, че тези малолетни извършители някой ще ги насочи към Отделите за закрила на детето, защото са деца в риск, които пък от своя страна ще ги насочат към социални услуги в общността, където да бъдат консултирани и обгрижвани. И като се почнат едни услуги, програми, интервенции, обучения, проекти, застъпничество, фондове, грандове с цел социално – възпитателна подкрепа към тези малолетни деца „във висока степен на риск”, хилядите организации, фондации и институти от неправителствения сектор в страната, „благородно” ще работят с тези малолетни деца и всичко ще бъде в  „най – добрия интерес” на детето.

Подкрепям твърдението си и с най – пресния пример от 22.01.2018г. и извършеното в гр. Варна тежко криминално деяние „УБИЙСТВО” по особено жесток начин от две деца, съответно на 13 и 14 години. И пак псевдо-защитниците на правата на децата ще кажат, че те са пострадали от насилие и затова са се превърнали в насилници. Или пък, че сега действащия 60 годишен Закон за БППМН и комисиите към общините, експертите и обществените възпитатели, работещи там са виновни за това тежко криминално престъпление, извършено от малолетен на 13 години и непълнолетен на 14 години. Забележете побоя  и убийството са заснети пак от две малолетни 13 годишни деца.

 Именно поради горепосоченото от мен не смятам, че малолетни деца, извършили подобен вид действия и престъпления, трябва да бъдат обект единствено на подкрепа и закрила и да бъдат извън полето на действие на този Законопроект. В противен случай той ще се превърне в "закон за насърчаване на малолетната престъпност".

Не на последно място защо се ограничават възможностите за превантивна работа с деца и младежи в училищна възраст. Изказвам сериозни опасения, че в Законопроекта въобще отсъства понятието Превенция, която е в началото на възпитателния процес, много далеч преди „отклоняването” и налагането на възпитателни мерки за деца и всъщност е най – голямата грижа за тях.

 

25 януари 2018 г. 12:49:25 ч.
Yordan92

Два направени коментара, които не се публикуват!

Защо не публикувате предложенията ми? 

25 януари 2018 г. 13:09:26 ч.
Yordan92

Преразглеждане разликите в основните месечни възнаграждения между отделните степени

За държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 с висше образование за длъжностите съответно инспектор VI, разузнавач VI и полицейски инспектор VI, са определни основни месечни възнаграждения от 1026 лв. За същите длъжности от V и IV степени са определни основни месечни възнаграждения възлизащи на съответно 1044 лв и 1072 лв

Предложението което правя е за преразглеждане на разликите във възнагражденията на тези служители. Предлагам да се помисли за вариант, в който да се намали предвиденото число от 1026 лв, на 1000 лв, като разликата от 26 лв да се разпредели съответно между двете по високи степени. Пример основна заплата за длъжностите VI степен - 1000 лв, за длъжностите V степен 1052, и за длъжностите IV степен 1090 лв.

Мотиви - В момента разликите между отделните степени е съответно 18 лв и 28 лв. Същите не представляват особен стимул за израстване в степен. Едно евентуално повишение направено по горепосоченият начин ще направи разликите съответно 52 лв и 38 лв, което представлява вече една по-сериозна граница, заради която конкретния служител ще има стимул да се развива в службата и да показва високи резултати, за да може да бъде предложен от началника си за израстване в по високата степен. Възнаграждението ще кореспондира с придобития опит на служителя и ще го отличава от новопостъпилите в системата служители на длъжности от VI степен.

Точните суми може и да не са посочените по горе в примера, като те разбира се трябва да се съобразят с рамката на бюджета на министерството по перо персонал. Апелирам за преразглеждане на разликите в основните месечни възнаграждения като основен момент, с цел материалното стимулиране на служителите, същото да кореспондира с придобития опит на служителя и с цел постигане на високи резултати в дейностите на МВР.

П.с. С цел формиране на съизмерими разлики между ниските степени, резерв от средства може да се намери при преразглеждане на сумите определени за основни месечни възнаграждения на по високите III II и I степен на съответните длъжности, където същите са по-високи дори от част от ръководните служители в някои структури на МВР.

27 януари 2018 г. 08:54:24 ч.
ferdo

Добавка за стаж

Добавката за стаж има дискриминативен характер и трябва да отпадне.

Пример:

Служител с 15 години стаж като строителен работник ,започва работа в МВР на 34г. Външните години му се приравняват всеки 5 за 3 (15:5=3*3=9 год.прослужено време,18% добавка )

Служител без външен трудов стаж с 3 г. служба в МВР получава 9% добавка,въпреки че има повече професионалан опит в дейноста.Това е показателен пример за дискриминация ,за което  синдикати мълчат но ще видиме какво ще се произнесе КЗД.

 

28 януари 2018 г. 19:47:22 ч.
pavel_j

Предложение за промяна на определените в проекта размери на основни месечни възнаграждения.

 

            В публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба № 8121з-919/2017 г. е предвидено, увеличението на основното месечно възнаграждение на служителите заемащи младши изпълнителски длъжности и ЛРТП да бъде 136 лева, а на всички останали държавни служители по ЗМВР, в това число и служители с полицейски правомощия и "работещи на терен" да бъде 111 лева.

            Предлагам основното месечно възнаграждение на всички държавни служители по член 142 , алинея 1, точка 1, заемащи младши изпълнителски, изпълнителски, ръководни и висши ръководни длъжности и основното месечно възнаграждение на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР(с изключение на служителите по параграф 70 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи, на които при преобразуване на служебните им правоотношения в трудови е увеличено основното месечно възнаграждение в началото на 2017 г.),  да бъде увеличено с еднаква по размер сума.

          Считам направеното предложение за логично и справедливо, тъй като в мотивите към предлагания проект за изменение на Наредба № 8121з-919/2017 г. е посочено, че целта е повишаване на мотивацията на служителите, за постигане на по-високи резултати в дейностите на Министерството на вътрешните работи.

28 януари 2018 г. 22:07:32 ч.
pavel_j

Допълнение към предложение

В добавка към направеното от мен предложение искам да уточня, че посочената разлика в размера на основните месечни възнаграждения на служителите заемащи младши изпълнителски длъжности и ЛРТП спрямо останалите служители по член 142

28 януари 2018 г. 22:24:56 ч.
pavel_j

Допълнение към направено предложение

В добавка към  към направеното от мен предложение искам да уточня, че посочената разлика в увеличението на размера на основните месечни възнаграждения на служителите заемащи младши изпълнителски длъжности и ЛРТП спрямо останалите служители по член 142, алинея 1, точка , 1 от ЗМВР бе получена при предходното изменение на Наредба № 8121з-919/2017 г., когато бе  определено заплатите на служителите заемащи младши изпълнителски длъжности и ЛРТП да се увеличат със 55 лева, а на останалите  държавни служители по член 142 , алинея 1, точка 1 от ЗМВР с 30 лв. 

Предлагам с новото изменение на Наредба № 8121з-919/2017 г. да се определят основни заплати, с които служителите заемащи младши изпълнителски, изпълнителски, ръководни и висши ръководни длъжности и лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР(с изключение на служителите по параграф 70 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи, на които при преобразуване на служебните им правоотношения в трудови бе увеличено основното месечно възнаграждение в началото на 2017 г.),  да получат равно увеличение на работната заплата през 2018 г.

30 януари 2018 г. 18:03:15 ч.
Кольо Колев

Предложение промяна на проект на Наредба 8121з- 919/2017 г.

С първото изменение на Наредба 8121з-919/2017 г. и със предложение сега проект за изменение на същата през  2018 г. на служителите заемащи младши изпълнителски длъжности увеличението на заплатите ще бъде 136 лева, а на служителите заемащи изпълнителски длъжности със 111 лева.

Подкрепям частично направеното предложение от pavel_j, като предлагам основното месечно възнаграждение на  държавните служители  заемащи  изпълнителски длъжности да бъде увеличено със  сума равна на увеличението на основното месечно възнаграждения  на държавните служители заемащи младши изпълнителски длъжности, тъй като това са също служители, които "работят на терен", не заемат ръководни длъжности и труда им по никакъв начин не следва  да бъде омаловажаван и оценяван по различен начин.

Покрепям направеното предложение от Yordan 92 и предлагам да бъдат увеличени основните месечни възнаграждения на ІV и V степен на  изпълнителските длъжности, за сметка на увеличението на VІ степен на същата категория длъжности, тъй като в момента разликите в заплащането между горепосочените степени е  малко като сума. Промяна в тази насока, ще съответства на  придобития опит на служителите и ще го отличава от новопостъпилите в системата служители на длъжности от VI степен, както и ще бъде стимул за служителите да се развиват и израстват.

02 февруари 2018 г. 10:11:33 ч.
Един от многото

Предложение

Правя следните предложения по така публикуваната наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл.142.ал.1 т.1. и ал.3 от Закона за Министерството на вътрешните работи .

 

1.Предлагам увеличението на заплатите да е в проценти , а не в твърда сума .

Мотиви: Подобно увеличение в твърда сума не се е прилагало никога в МВР до 09.01.18г., увеличението на заплатите навсякъде и по света и в България винаги е с процент  на основната заплата .Примери –Министерство на отбраната –диференцирано в проценти, Министерство на правосъдието -5% за всички , Министерство на образованието -15% на всички и много други.При прилагане на варианта с процент увеличение естествено с течение на времето ще се формират разлики в заплатите а не както е досега 9лв между командир на отделение и старши полицаи или 18лв. между инспектор VI и V,  които не могат да мотивират никого и не служат за стимул за израстване.

2.Предлагам в случай ,че се възприеме предходната точка увеличението да е с 15% за всички /както и настояваха синдикалните организации в МВР/ , като се включат и парите от  предходното увеличение .Тука изключвам служителите по параграф 70 от Преходни и заключителни разпоредби към към закона за изменение и допълнение на ЗМВР –за тази категория служители трябва увеличението да е -0%.

Мотиви: На проведено заседание на съвета за социално партньорство проведен през месец декември 2017г. съгласно разчетите на Дирекция «ПУБ»-МВР за увеличение на всички възнаграждения в МВР с 15% са необходими около 135млн.лв. със включени осигурителни вноски за всички служители.С представеното увеличение в размер на 100млн.лв. общия размер на средствата за персонал е в размер на 155млн.лв.-тоест парите са достатъчни.Иначе се изпада в положение да се дават пари на «калпак» , което на практика дава над 27% за някои категории персонал /лица работещи по трудови правоотношения/ и то за неквалифициран персонал/без изискване за образование / през 0% за някои държавни служители и до под 5% за Главния секретар на МВР –висшата професионална длъжност в МВР.Тези разчети са със предходното увеличение от 09.01.18г., а в числови стойности 136лв. за ЛРТП и 111лв. за всички полицейски длъжности с изисквания за висше образование.Разбирам ,че заплатите на ЛРТП са ниски ,но не е това единствения начин да се изравнят със служителите  по параграф 70 от Преходни и заключителни разпоредби към към закона за изменение и допълнение на ЗМВР .Може да се помисли и за увеличаване на добавката за работа в МВР от 5% ,както е сега.

3.Предлагам планираното увеличение е да влезе в сила със задна дата от 01.01.18г. и да бъде изплатено със заплатите за месец март.

Мотиви : При своето изказване на среща със синдикалните организации в МВР състояла се на 11.01.18г. Премиерът на Репубика Бьлгария г-н Бойко Борисов заяви, че  парите /100млн.лв./ се дават за увеличението на заплатите в МВР за едногодишен период от 01.01.18-31.12.18г. Наредба със сходно увеличение в Министерството на отбраната публикувана на 30.01.18г.в ДВ е със задна дата от 01.01.18г. , Министерството на правосъдието също извърши увеличение на заплатите на служителите със задна дата от 01.01.18г.

Ако даденото предложение не се възприеме следва да бъде обяснено как биха се разпределили парите от икономии /за месеците януари и февруари/. Ако се раздели сумата 100млн на годишен период /12м/ се получава средно около 8 330 000 на месец или за 2 месеца в които не се изплаща около 16 660 000 млн.лв.Сумата се явява над 16% от парите , но следва да се има и високият процент осигуровки на служителите по чл.142.ал.1 по ЗМВР /над 70%/ и процента за увеличение на заплатите намалява драстично.

02 февруари 2018 г. 10:13:17 ч.
Един от многото

Предложение

Ако се възприеме варианта за процентно увеличение на заплатите може процентите да са различни за различните длъжности .По-долу давам приблизителни проценти за отделните длъжности и мотиви.

 

1.Младши изпълнителски длъжности.

1.1 Полицай и приравнените на нея –от 09.01.-55лв или 8% предлагам още 9% от 01.03 или както се приеме датата –общо 17%.

Мотиви :Основна длъжност за служителите със средно образование, работеща основно на улицата и с граждани свързана с голямо натоварване , командировки и често поради липса на хора и полагане на извънреден труд.Често служителите лишават семействата си от тяхната подкрепа в трудни моменти поради голямото натоварване.Това е длъжност за постъпване в МВР за служители със средно образование.

1.2 Старши полицай и приравнените на нея –от 09.01.-55лв или 8% предлагам още 10% от 01.03 или както се приеме датата –общо 18%.

Мотивите са сходни ,като тази длъжност е финална за много от служителите в МВРсъс средно образование  и смятам ,че разликата от 11лв. е малка около 20лв. смятам ,че е по-справедливо като с течение на времето би се увеличила с нарастването на заплатите в МВР.

1.3 Командир на отделение и приравнените на нея –от 09.01.-55лв или 8% предлагам още 11% от 01.03 или както се приеме датата –общо 19%.

Мотиви : Като горните , но с по-голяма отговорност досегашната разлика от 9лв.спрямо старши полицай следва да бъде увеличена поне на 20лв. , за да имат и мотив служителите за израстване в кариерата .

 

 2.Изпълнителски длъжности

2.1 Инспектор VI степен и приравнените на нея –от 09.01.-30лв или 3% предлагам още 8% от 01.03 или както се приеме датата –общо 11%.

Мотиви : Длъжност работеща основно на улицата и с граждани , носи се по-голяма отговорност от предходните свързана с голямо натоварване , командировки и често поради липса на хора и полагане на извънреден труд .В голяма степен хората назначени на тази длъжност ,като и на следващите след нея изграждат образа на полицията пред обществото. Това е длъжността на която постъпват каддидатите за работа  в МВР след проведен конкурс и притежават  висше  образование.

2.2 Инспектор V степен и приравнените на нея –от 09.01.-30лв или 3% предлагам още 12% от 01.03 или както се приеме датата –общо 15%.

Мотиви :Освен горепосочените мотиви , тази длъжност ,често е и финална за служителите в РПУ/ГПУ/ЗЖУIIIст.Служителите имат много повече опит , в доста от случаите 15-20г. и е редно разликите с горната длъжност да са по-големи –както предлагат колегите в коментарите си преди мен .

2.3 Инспектор IV степен и приравнените на нея –от 09.01.-30лв или 3% предлагам още 12% от 01.03 или както се приеме датата –общо 15%.

Мотиви :Освен горепосочените мотиви , тази длъжност ,често е и финална за служителите в ОДП/РДГП/ЗЖУIIст.Логично е разликата с предходната длъжност да е поне 50 лв .за да мотивира служителите да се развиват ,защото по-голямата отговорност трябва да е свързана и с по-голяма заплата.

2.4 Инспектор III степен и приравнените на нея –от 09.01.-30лв или 3% предлагам още 12% от 01.03 или както се приеме датата –общо 15%.

Мотиви :Освен горепосочените мотиви ,е логично е разликата с предходната длъжност да е поне 50 лв .за да мотивира служителите да се развиват .

2.5. Инспектор II степен  и инспектор I степен и приравнените на тях –от 09.01.-30лв или 3% предлагам още 6% за II степен и 5% за I степен от 01.03 или както се приеме датата –общо 9% за II степен и 8% за I степен.

Мотиви :Тези длъжности са само в София в главните дирекции ,но съответно методически подпомагат останалите звена ,извършват проверки и следят за точното изпълнение и прилагане на инструкции ,наредби и др документи в служебната дейност   Служителите са с много  голям опит , като вземат и участие и в съгласуването на служебни документи по направление на дейност, тоест носят и голяма отговорност.Предлагам по-нисък процент увеличение единствено поради това ,че заплатите са чувствително по-високи от останалите степени и с така предложените проценти биха получили еднаква сума с по-горните длъжности.

 

 

02 февруари 2018 г. 10:14:51 ч.
Един от многото

Предложение

3.Ръководни длъжности.

3.1.Началник група –без приравнените на нея–от 09.01.-30лв или 3% предлагам още 12% от 01.03 или както се приеме датата –общо 15%.

Мотиви: Същите като за длъжност инспектор , тази дльжност също се заема с конкурс ,но се изисква  и опит по направление на дейност.Отговорността е по-голяма от длъжността инспектор .Много често началник групата е със своите служители и на улицата и в командировки и не само участва , но и лично ги ръководи при доста от мероприятията.

Посочил съм в текста «без приравнените на нея», което не е случайно.  При тази длъжност се получава  едно “леко“ несъответствие което ще поясня с пример.Длъжностите : Началник ГКПП-III степен-заплата 1025лв.  , началник група-заплата 1057лв.и началник група кораби-заплата-1145лв./дадените размери на основните заплати са към 09.01.18г./ са ръководни по смисъла на ЗМВР и се заемат от старши инспектор съгласно Класификатора.Лесно се вижда ,че диапазона на заплатата е 120 лв., което макар и с известни условности може да се приеме.Налице е обаче разлика от 34лв. между най-ниската посочена от мен в примера и инспектор IVстепен от категория изпълнителски персонал, което не може да бъде мотив за кариерно израстване.Другото което е странно е ,че най високата от посочените от мен длъжности е със заплата само с 10 лв.по-малка от заплатата на  началник сектор в РПУ/ГПУ/ЗЖУIIст.предвидена за заемане от главен инспектор и само с 40лв. по-малко от началник сектор в ОДП/РДГП.

Ако се приеме предложеният от мен вариант за процентно увеличение лесно може да бъде коригирано това иначе е възможно старши полицай с максимален стаж без много добавки към заплатата да взема по-голяма заплата от служител назначен на първата от посочените от мен длъжности но с минималния изискващ се за длъжността стаж, което ще е най малко странно.Броят на служителите назначен на първата и третата от посочените от мен длъжности не превишава 20-25 човека , което не би представлявало проблем за корекция в случай че е необходима.

3.2.Началник сектор и приравнените на нея –от 09.01.-30лв или под 3% предлагам още 11% от 01.03 или както се приеме датата –общо около 14%.

Мотиви : С леки корекции се покриват с горната , като работата по-често е на бюро , но отговорността която се носи от служителя на тази длъжност е по-голяма , изисква се повече опит , често се използва експертно мнение за решаване на дадени казуси , изпълняват контролна и методическа дейност, често предоставя становища на ръководството по въпроси от неговата  компететност.

3.3.Началник отдел и приравнените на нея –от 09.01.-30лв или под 3% предлагам още 10% от 01.03 или както се приеме датата –общо около 13%.

 Мотиви : Същите като горната ,но с увеличаване на отговорността и поради многото служебни документи с които служителя на тази длъжност е принуден да работи поради естеството на работата му  и повече време прекарано на «бюро».

3.4 Директор РДГП/заместник , заместник ОДП.- от 09.01.-30лв или 2% предлагам още 8% от 01.03 или както се приеме датата –общо около 10%.

Мотивите в голяма степен покриват горенаписаните за предходната длъжност , но служителите заемащи тези длъжности носят в голяма степен отговорност пред обществото за резултатите показани от техните дирекции на поверената им за обслужване територия

 

4.Висши ръководни длъжности.

4.1 Главен секретар /заместник , директор на главна дирекция /заместник , директор ОДП. –от 09.01.-30лв или  2-3% предлагам още 6% от 01.03 или както се приеме датата –общо около 8-9%.

Мотиви не смятам че са нужни в изброените по-горе длъжности е и висшата професионална длъжност в МВР .Смятам че сега определените от предложената наредба около 4.5-5% са много малко и затова предлагам 8-9% , които в парична стойност сумата би била равна на предходните длъжности заради по-високата база след процентното увеличение .Моето лично мнение е да се даде възможният максимум , като пари , но смятам ,че въпреки малкият брой лица заемащи тези длъжности парите няма да са достатъчни ако се погледне общо за всички длъжности.

 

 

02 февруари 2018 г. 10:16:47 ч.
Един от многото

Предложение

5.Лица работещи по трудови правоотношения в МВР/ЛРТП/

5.1.Длъжности без изискване за поне средно образование от 09.01.-52лв или  10% предлагам още 6% от 01.03 или както се приеме датата –общо около 16%.

Мотиви: Съзнавам ,че заплатите на ЛРТП в МВР са много ниски , но предлагам 16% за тези длъжности за които сега се прилага минималната заплата за страната .С така предложеният процент увеличение същите биха получили сума , която надвишава минималната заплата за страната .

5.2 Длъжности със изискване средно образование/висше образование  от 09.01.-52лв или  10% предлагам още 11% от 01.03 или както се приеме датата –общо около 21%.

Мотиви :Предлагам по-висок процент увеличение за тези групи поради несравнимо по-голямата отговорност която имат спрямо неквалифицирания персонал.В тази група попадат длъжности като : систем оператори ,оператори 112 , служители в явно и секретно деловодство от длъжностите със средно образование. Тяхната отговорност трудно може да бъде сравнена с /пазач,чистач,общ работник/- длъжности без изискване за поне средно  образование.Редно е разликите в заплатите да бъде поне 50лв. за да има смисъл.

 

Така предложеният проект отразява моето виждане , но разбира се ако срествата са недостатъчни може процентите ,които предлагам да се намалят или увеличат ако има повече средства. 

Моля всички мои предложения да се разглеждат като едно , но поради ограничението от 5000 символа публикуването им на сайта е невъзможно.