Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите в МВР за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служите

Необходимо е да се извърши промяна в чл. 1 от Наредба № 8121з-904 от 2015 г. В съответствие с разпоредбата на чл. 181, ал. 3 от ЗМВР, безплатна храна се осигурява на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 - 3 и ал. 3 от ЗМВР, които извършват дейности, свързани със специфичен характер на труда, като на същите служители полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 часа се осигуряват ободряващи напитки. Чрез тази промяна, към правоимащите служители по Наредба № 8121з-904 от 2015 г. се добавят служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 и изрично се упоменават служителите по чл. 142, ал. 3 от ЗМВР. С цел постигане на правна яснота, в чл. 2, т. 10 от Наредба № 8121з-904 от 2015 г., думите „под вода“ се заменят с „водолазна дейност“. Предвид обстоятелството, че ЗИДЗМВР (Обн. ДВ бр. 97 от 2017 г.) вече е влязъл в сила и служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, които извършват дейности, свързани със специфичен характер на труда или полагат труд през нощта от 22,00 до 6,00 часа вече са придобили права на безплатна храна или на ободряващи напитки, с цел експедитивност по осигуряването на тази храна и на ободряващите напитки, в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове се определя 14-дневен срок за предложения и становища по публикуваните за обществени консултации проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. и мотиви към него.


Дата на откриване: 19.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари