Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Изменението на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се налага във връзка с необходимостта от въвеждането на мерки за прилагане на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак.


Дата на откриване: 19.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари