Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Прецизират се текстове, като се съобразяват съществуващи изисквания и условия за подпомагане по мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и мерки 211 и 212 от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. с изискванията на европейското законодателство.

Отговорна дирекция/ВРБ

дирекция „Развитие на селските райони“

Email:

rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 19.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари