Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието

Предлаганите изменения се отнасят до функционалната компетентност и щатната численост на някои от дирекциите в Министерството на правосъдието. Необходимо е Устройственият правилник на Министерството на правосъдието да бъде съобразен с влезлите в сила промени в Конституцията на Република България (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.), в Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.) и в Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 34 от 2016 г.).


Дата на откриване: 24.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари