Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен, приет с Постановление № 228 на Министерския съвет от 2004 г.

Във връзка с констатираната през последните години  неефективност на съществуващата двустепенна структура на управление на Държавно предприятие „Кабиюк”, с проекта се предлага преструктуриране на органите на управление на предприятието от двустепенна система на управление (Контролен съвет и Управителен съвет) в едностепенна система на управление (Управителен съвет) и намаляване на числеността на Управителния съвет на предприятието от петима на трима.

 

    Отговорна структура:

  Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“

    Email:

 MValcheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 26.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари