Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба

 

Развитието на дипломатическата служба като професионална, компактна, ефективна и гъвкава институция е въпрос, от успешното решаване на който в голяма степен зависи постигането на националните цели в международните отношения. Предлаганите изменения и допълнения на Закона за дипломатическата служба имат за обща цел да се изгради оптимална като роля, структура и ресурси организация, която ще се управлява ефективно и ефикасно, ще бъде в състояние да реагира адекватно на променящите се предизвикателства на вътрешната и външната среда на България, а професионалният състав ще намира повече удовлетворение и стимули в работата си, за да работи успешно за осъществяването на българските национални интереси и външнополитически цели, като отговаря на обществените очаквания. През последните години дипломатическата служба получи нови задачи със значителна важност и обем във връзка с членството на страната ни в Европейския съюз и в НАТО, с предстоящото присъединяване към Шенгенското пространство, с политическите, икономическите и на сигурност ефекти от глобализацията, с появата на нови държави в ключови за нас региони и със значителното увеличаване на броя на българите, които работят и живеят зад граница.
През 2010 г. в рамките на програмата на правителството за изграждане на модерна държавна администрация беше проведен Стратегическият преглед на дипломатическата служба. Наред с другите основни теми специално внимание беше отделено на практиката при прилагането на Закона за дипломатическата служба. Професионалният анализ на нормативната уредба е синтезиран в 41 предложения за изменения и допълнения, отнасящи се до организацията и функционирането на дипломатическата служба, до статуса на дипломатическите служители и условията за кариерно развитие, до механизмите на взаимодействие с други институции при формулиране и провеждане на дипломатическата служба и до процедурите при извършване на ротация на кадрите в задграничните представителства. Тези предложения в основната си част са реализирани чрез предложения законопроект.
Важен мотив за част от промените също така е факта, че дипломатическата служба на Република България се оказа работно място на значителен брой лица, свързани с дейността на бившата Държавна сигурност и на разузнавателните служби на БНА. Дипломатическите служители са представители на българския народ в чужбина и, за да бъде резултатна и конструктивна дейността им тя трябва да бъде изчистена от всякакви обвързаности и зависимости, особено от механизми от времето на тоталитарния режим. В съответствие с Декларацията на Народното събрание относно участието на лица, свързани с Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в дипломатическата служба на съвременна България, в проекта са предложени мерки, които целят да се премахне риска от поставяне под въпрос на международния авторитет на Република.
Необходимостта от повишаване на ефикасността на дипломатическата служба за постигане на по-високи резултати с по-ниски разходи мотивира решения за подобряване на организацията на Министерството на външните работи, за повишаване на критериите за професионализъм и за въвеждане на нови форми на задгранично представителство, които да осигурят адаптивност и фокусираност на дипломатическите усилия. Предложените изменения и допълнения на Закона за дипломатическата служба решават тези основни задачи.


Дата на откриване: 10.5.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.5.2011 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 май 2011 г. 18:04:02 ч.
edin ot nas

промени в закона за ДИП службата

Настоящите предлагани промени в закона за дипслужбата пак бягат от основният проблем на това ведомство - липсата на ясна система за изпращане зад граница. Конкретни предложения: 1. По подобие на максималния срок на мандатите, да се въведе максимален срок и за престой в България, т.е. даването на някакъв вид гаранция, че съответния служител ще бъде изпратен на работа в едни разумни срокове (прим. 3-4 години) - по този начин постъпилият на работа в МВнР или завърналият се от мандат ше има най-малкото яснота за себе си и семейството си и дори да бъде "прецакан" примерно на втората година след завръщането си, ще очаква гарантираното му от закона скорошно повторно изпращане. 2. По отношение на т.нар. "външни" за системата хора на ниво под посланика, които заминават зад граница - не е проблем да се въведе "политически процент" и за тях (прим. 15%) - в края на краищата това са посолства на България, не на МВнР, стига този процент да се спазва и хората да са качествени.

11 май 2011 г. 12:09:30 ч.
Георги Готев

Млад лустратор

Напъните на младия лустратор Н. Младенов да почиства Външно от ченгета ми приличат повече на поведението на дете, което, понеже не може да си сглоби макетчето, което са му купили от "Млад техник", ще вземе да го счупи. Младенов казва, че е по-добре с неопитни дипломати, отколкото с ченгета. Той обобщава, че това са кадри на КГБ. Аз пък мога да му разкажа, че млади български дипломати, които КГБ наистина се беше опитало да вербува, сигнализираха за това на българските тайни служби и така станаха "ченгета". защото бяха верни на България. Но това са стари работи, не искам да се отклонявам. Пожелавам на Н. Мл. да не изпада в трудни ситуации с неопитни кадри. В трудни ситуации трябва опитни дипломати, пък дори и да са подписали, преди 30 години, декларация за сътрудничество с ДС. Какво като са подписали? Голяма работа, това си беше почти задължително, и Н. Мл. го знае. При демокрацията ЦРУ работи успешно именно с такива хора. На 23 май Н. Мл. идва в Брюксел, да ме пита ако нещо не е разбрал

13 май 2011 г. 01:28:27 ч.
Иван Асен

Георги Готев е Млад манипулатор - не може да се мери с баща си!

"КООПМЕДИЯ" ООД - вестник "Земя" Проверени са 21 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Три имена Горан Георгиев Готев Дата на раждане 07.12.1934 г. Място на раждане гр. Маджарово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 57/ 28.12.1967 г. е назначен за н-к отделение, считано от 15.10.1967 г.; със заповед № С-077/ 28.04.1973 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г.

13 май 2011 г. 13:57:24 ч.
Mungova

коментари по ЗИД на Закона за дипломатическата служба

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Позволете ми първо да изразя позитивното си отношение към факта, че съществува форма за „обществено обсъждане” на проекта на ЗИД на Закона за дипломатическата служба. В духа на конструктивния диалог предоставям на вашето внимание бележки и коментари, които се надявам да бъдат полезни. Те изразяват личното мнение на бивш служител в българската държавна администрация, а не възгледите, на която и да било политическа сила в страната. Бих искала да обърна внимание на факта, че становището ми съдържа принципни бележки по отношение на структурирането и организацията в държавната администрация(и като цяло процеса на вземане на решения). Като поддръжник на тезата, че законовите и подзаконовите актове се създават в услуга на гражданите и институциите, а не само на конкретна група граждани. Във връзка с горе изложеното, приемете следните коментари:

13 май 2011 г. 13:58:00 ч.
Mungova

коментари по ЗИД на Закона за дипломатическата служба 2

1. Убедена съм, че МВнР има направен анализ на общата численост на служителите, принадлежащи към структурите на Държавна сигурност и др. служби от периода преди 1989 год. , и бройката на тези служители не е фрапиращо голяма, въпреки това те вероятно заемат ключови ръководни позиции и това е причината да има текстове в законопроекта със специален фокус към тях. Считам за удачно в мотивите към законопроекта и в текста на законопроекта(които за съжаление не са поместени) да бъде включен и текст за настоящите служители на разузнавателните служби и ДАНС. Подобно допълнение би дало възможност за по-широк кръг хора да стане ясно, че промените в Закона за дипломатическата служба са продиктувани от необходимостта да се подобри качеството на дипломатическата служба, а не да бъдат понижени или освободени служители, принадлежали към тези структури или поне да докажат, че това не е единствената цел.

13 май 2011 г. 13:58:34 ч.
Mungova

коментари по ЗИД на Закона за дипломатическата служба 3

2. Считам, че един от основните принципи на ефективната, ефикасна и прозрачна администрация е свързан с конкурсното начало. Конкурсите в МВнР винаги са се различавали (може би поради наличието на собствен класификатор). Не виждам пречка конкурсите да се провеждат, съгласно ЗДСл и ЗА и да бъдат достъпни за по-широк кръг хора, нещо което практически никога не се е случвало в структурите на министерството. 3. Не е необходимо всички служители на ведомството да притежават дипломатически ранг. Считам, че подобна рестриктивна разпоредба е дори дискриминационна и не позволява на опитни служители да кандидатстват за позиции в МВнР, а по този начин се занижава и качеството на работа във ведомството.

13 май 2011 г. 14:00:14 ч.
Mungova

коментари по ЗИД на Закона за дипломатическата служба 4

4. По отношение на фигурата на „постоянния секретар” - считам, че този най-висш ръководен служител е хибридна длъжност, която е нещо средно между член на политическия кабинет и професионален дипломатически ръководите. Постоянния секретар беше създаден с предишните промени в Закона, с цел при смяната на министъра да няма „трусове” в системата на МВнР, а и поради факта, че другия професионален ръководите на администрацията „главния/административния секретар” има отношение по-скоро към общата администрация, отколкото към задграничните ни представителства. Постоянния секретар практически е натоварен с функции, които имат отношение към създаването и изпълнението на политики. Това, че мандатът му ще се разминава с този на министъра няма да направи администрацията по устойчива на промени при следващо ръководство на министерството – напротив, това по-скоро е предпоставка за конфликтни ситуации и размиване на отговорността .

13 май 2011 г. 14:01:27 ч.
Mungova

коментари по ЗИД на Закона за дипломатическата служба 5

Всяко правителство в т.ч. министър на външните работи има право на различна политическа програма с различни приоритети. В този смисъл функциите на постоянния секретар до известна степен се припокриват с формалните и неформални задължения на началника на политическия кабинет и на административния/главния секретар на ведомството. Ако фигурата на постоянния секретар е важна за ведомството от гледна точка на настоящото ръководство на министерството, то предложението ми е да се запази тази длъжност, но нейния статут да бъде като Директор на информационна дирекция, съгласно Закона за администрацията. По този начин ще се избегнат бъдещи конфликтни ситуации и последяващи законови промени заради отстраняването на конкретни хора. В този смисъл да отпадне текста на чл. 9, ал. 2, практически министъра има право да покани всеки да взема участие в работата на политическия му кабинет, не виждам необходимост това да е изрично записано в закона.

13 май 2011 г. 14:01:58 ч.
Mungova

коментари по ЗИД на Закона за дипломатическата служба 6

От друга страна, ако постоянния секретар е административен ръководител, а не политическо лице, то тази длъжност е в противоречие с по-горен текст в закона, свързан с т.нар „партийна необвързаност”, където изключение правят само членовете на политическия кабинет на министъра, какъвто той не е. 5. Необходимо ли е съществуването на Атестационна комисия и Колегиум – функциите на Колегиума биха могли със заповед на министъра да се възлагат за всеки конкретен случай на служители на МВнР под формата на съвети, работни групи и т.н. 6. Необходимо ли е да съществува Атестационна комисия, тъй като тя в голяма степен функционално се припокрива с дисциплинарната комисия, която е постоянно действаща, съгласно ЗА и ЗДСл. или да бъде оставена възможност да се формира подобна при необходимост.

13 май 2011 г. 14:02:21 ч.
Mungova

коментари по ЗИД на Закона за дипломатическата служба 7

7. По отношение на текста „Служител на дипломатическа служба може временно да бъде член на политическия кабинет на министъра”. – следва конкретния текст да отпадне, не е необходимо да има подобен запис в закона, поради факта, че няма пречка това да се случва и без него. В същото време следва да има запис, че служителите в политическите кабинети не притежават дипломатически ранг, както не се подчиняват на ранговата система в останалите държавни администрации.

13 май 2011 г. 14:02:53 ч.
Mungova

коментари по ЗИД на Закона за дипломатическата служба 8

Бележки по същество: 1 . Чл.12 – да отпадне, подобни функции (на политически директор) биха могли да се делегират със заповед на министъра за всеки конкретен случай или ако говорим за постоянни задължения да бъдат включени в длъжностната характеристика на служителя; 2. чл. 50. да се заличи „постоянния секретар” – ако министърът е упълномощил постоянния секретар или друг служител няма пречка това да се случва, считам, че би могло да бъде отразено в УП на МВнР, не е въпрос на запис в закон. С уважение, Преслава Йорданова

13 май 2011 г. 19:08:53 ч.
Lisbon

коментари по ЗИД на Закона за дипломатическата служба

Подходът предлаганите промени в Закона за дипломатическата служба да бъдат обществено обсъдени е добър, стига да бъдат взети предвид конструктивните предложения. Считам, че в предложения проект е налице пропуск по отношение на преходните и заключителните разпоредби на Закона. В тях следва да бъдат отразени последните изменения на Наредбата за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители (изм. ДВ, бр.42 от 4.06.2010 г.)Текстът, който следва да бъде добавен гласи:

13 май 2011 г. 19:10:16 ч.
Lisbon

коментари по ЗИД на Закона за дипломатическата служба продължение

Стажът, придобит в Министерството на външните работи до влизането в сила на Закона за дипломатическата служба, на длъжност, свързана с оказване на съдействие и подпомагане на по-високите длъжностни нива в дипломатическата служба чрез събиране и систематизиране на информация, проучване и обобщаване на различни практики, придобиване на начален опит и познания в дипломатическата служба, се зачита за стаж като стажант-аташе. Положените от влизането в сила на Закона за дипломатическата служба до влизането в сила на наредбата по реда на чл. 6 от Правилника за устройството и дейността на Атестационната комисия изпити за придобиване на ранг "аташе" от служители на Министерството на външните работи, отговарящи на изискванията по чл. 27, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба, могат да бъдат приравнени по решение на Атестационната комисия на изпит за придобиване на дипломатически ранг "аташе" по глава четвърта.

15 май 2011 г. 19:06:18 ч.
Руси Н. Драганов

Държавна сигурност не е поставена извън закона

Защо министър Младенов предлага ограничаване на възможностите за кариерно развитие на дипломатите, обявени от комисията по досиетата за свързани с ДС? Обвързаността с ДС не е обявена за противозаконна от Народното събрание. Българските правителства от преди 1989 г. не са поставени извън закона. Защо тогава се избира някакъв признак за дискриминация? Аз бих предложил, примерно, да не могат да стават министър на отбраната хора, които не са служили в армията, но знам, че това ще е дискриминация... Дори и Народното събрание да гласува дискриминационен закон, в България има възпиращи и балансиращи елементи между властите - Конституционният съд сигурно ще обяви лустрационните елементи от закона за противоконституционни. Демократите трябва да знаят, че демокрацията е за всички - и за тези които харесваме, и за тези, които не ни харесват...

16 май 2011 г. 15:57:30 ч.
lazhov

Лустрация?

Лустрацията трябваше да се случи в началото на 90-те години и да обхване областните и общинските администрации, ръководството на БАН, Народната банка, държавните университети, министерствата и т.н. Ние показваме на себе си и на света що за държава сме и по това, което нямаме смелост да направим. Лустрацията днес има смисъл, но само ако се случи "ДНЕС". След 10 години няма да има смисъл, тъй като по пътя на биологията тези ченгета ще си отидат... Тогава те ще напишат в мемоарите си, че са моралните победители, които са дали много на Народната република, а после са строили и демократична България. На тяхно име ще кръстят булевардите, които водят към Брюксел. Любим аргумент на социалистите е този за "противоконституционност". Тогава защо западните демокрации (САЩ, Великобритания, Франция) проведоха дълга програма за денацификация в Германия и Австрия след 1945 г., обоснована и със закон?

16 май 2011 г. 16:01:06 ч.
lazhov

Лустрация?

В началото на 1947 г. съюзниците са държали в плен 90 000 нацисти, а на 1 900 000 е било забаранено да работят каквото и да било, освен физически труд. Не е имало и един случай на посланик от режима на Хитлер, който поради восиките си способности да е бил оставен на работа и след 1945 г. Никой не е казал, че посланиците на Хитлер са некадърници, но и никой не е искал да работи повече с тях. Нарушени ли са били техните граждански права? - повече в моя блог...

16 май 2011 г. 16:08:12 ч.
lazhov

Да, голяма работа...

Към Готев.... Аргументът "голяма работа, това си беше почти задължително" е псевдо-аргумент. Така говореше Добри Джуров - времето беше такова... Това не е логиката на съвременните демократи, това е логиката на активните борци против фашизма и капитализма.

16 май 2011 г. 18:13:25 ч.
Руси Н. Драганов

денацификация обоснована със закон...

"Тогава защо западните демокрации (САЩ, Великобритания, Франция) проведоха дълга програма за денацификация в Германия и Австрия след 1945 г., обоснована и със закон?" - именно, обоснована със закон. В България няма закон за декомунизацията - очевидно законодателят не слага знак за равенство между нацизма и това, което беше у нас между 1948 и 1989 година. Ние тук, като демократи и граждани, обсъждаме не личните си мнения, а дали проектозаконът на министър Младенов е конституционен или не. Ами не е. Това е.

17 май 2011 г. 12:08:09 ч.
azahov

Гледна точка - 1

Нормално ли е лустрация да се провежда 20 г. след като ДС и Военното разузнаване са разпуснати и не е ли смешно да се твърди, че някой има зависимост от нещо, което не съществува. През всичките тези години днешните посланици от кариерата са работили в МВнР без да тичат по бързи писти и щом са станали посланици, са работили добре и то по времето на няколко правителства и повече от 10 министъра. Но за тях не се допуска, че са се "самореформирали", за разлика от всички други интитуции - парламент, правителство, митници, гори, общ. съвети, министерства и т.п., където е пълно с "осъзнали се" от бившите служби за сигурност.

17 май 2011 г. 12:08:57 ч.
azahov

Гледна точка - 2

Т.е. лустрацията се провежда само в едно ведомство, засяга точно определен брой хора, които при това не са имали нищо общо с репресивните отдели на службите. Същевременно им е отказано да бъдат третирани като личности, всеки с досието си, а с помощта на клишета като "шлифери", КГБ, СССР, "доносници" са вкарани в групичка тип "обществен враг" чисто по сталински маниер, което е дискриминация, както и да го погледнем.

18 май 2011 г. 10:38:33 ч.
млад дипломат

коментари по промените от млад дипломат

Въпреки страха от реваншизъм, все пак реших да напиша мнението си за предложените промени в Закона за дипломатическата служба, тъй като в крайна сметка те най-много засягат нас - дипломатите. В началото ще направя няколко генерални оценки на предложените промени, а после ще дам и примери. Първо, като цяло смятам, че цялостно подходът и идеята на промените не са правилни. Според мен този закон не е лустрационен, той е дискриминационен! Дискриминирани са всички служители в МВнР и смятам че законът вече трябва да се казва Закон ПРОТИВ дипломатическата служба! Основен извод от предлаганите промени е, че се прави опит цялата власт да бъде концентрирана в ръцете на министъра, който и да е той. По този начин той ще може да се разпорежда с живота на подчинените си както намери за добре, или с други думи казано - той се превръща във феодал, а дипломатите в крепостни селяни. С промените, никой дипломат няма да бъде сигурен за работата си и може да бъде подложен на политически натиск.

18 май 2011 г. 10:50:08 ч.
млад дипломат

коментари по промените от млад дипломат

Има много предложения, които не ми направиха добро впечатление, но ще посоча само някои от тях: Предложена е промяна "Задграничният мандат е до четири години". Това дава възможност за своеволно прекратяване на мандата без основателни причини и без обяснения по всяко време на мандата, тъй като не е посочен минимален срок на времетраене. Ако този текст се запише в заповедите за дългосрочно командироване, дипломатът се поставя в изключително неблагоприятна позиция, тъй като няма никаква сигурност за бъдещето си. Още повече ако има жена и деца, които съответно трябва да излязат отпуска и да бъдат записани в местно училище. Затова предлагам в текста да бъде записано "Задграничният мандат е НАЙ-МАЛКО ТРИ до четири години". Това трябва да бъде записано и в заповедта за командировка, за да не може при смяна на властта например, следващият министър да върне всички "чужди", тъй като няма минимален срок на мандат.

18 май 2011 г. 10:57:35 ч.
млад дипломат

коментари по промените от млад дипломат

"Министърът на външните работи може временно да прекрати дългосрочната командировка на служител за срок до три месеца". А колко пъти в един мандат има право да го прави? През целия ли, като подновява на всеки три месеца прекратяването? И какво се случва когато това стане - на дипломатът и семейството му плащат ли се пътните до България и после обратно? Защото ако се прекрати командировката той не може да остане в държавата на акредитация. Противно на битуващото в обществото мнение, дипломатите не са милионери и не могат да си позволят три месеца да живеят на мижавите си български заплати зад граница. Защото един български посланик взима заплата колкото най-нискорангирания дипломат в западневропейско посолство, а млад дипломат като мен - колкото шофьора, градинаря или готвача. Според мен този текст въобще трябва да падне или да се прецизират много точно основанията и причините, при които това може да се случи и последиците от това.

18 май 2011 г. 11:03:37 ч.
млад дипломат

коментари по промените от млад дипломат

"Министърът на външните работи може да определи длъжности в задграничните представителства, които да се заемат от служители, непридружавани от членове на семействата им"??!!?? Дискриминация? Безспорно! Никой няма право да определя на когото и да било дали ще пътува със семейството си или без. Този член трябва да се атакува пред съда за правата на човека като дискриминация.

18 май 2011 г. 11:13:27 ч.
млад дипломат

коментари по промените от млад дипломат

Пълна лъжа се оказаха твърденията, че ще "бъде даден път на младите", че "ще се създаде бърза писта за кариерно развитие". Предлаганите промени в никакъв случай не предоставят възможност за бързо кариерно развитие. Напротив! Те ме отчаяха, че нещо ще се промени към добро. Предоставената възможност "Дипломатически служител може да постъпи в дипломатчиеската служба и чрез конкурс за конкретна длъжност, за която има специфични изисквания за квалификация и професионален опит". Значи, вместо да бъде назначен някой от МВнР, който е работил с години и си е извоювал съответния ранг, всеки може да кандидатства за определна позиция, а отгоре на всичкото ще му се даде и съответния ранг, без да има и секунда работено в МВнР! Е за какво тогава да се мъчим да работим, да получаваме добри оценки, да се покачваме в ранг, като идва някой отвън и получава рангове ей така? Най-доброто нещо на сегашния закон е, че позволява влизане в системата само ОТДОЛУ и по този начин не позволява "парашутизъм"!

18 май 2011 г. 11:23:24 ч.
млад дипломат

коментари по промените от млад дипломат

С предлаганите промени министърът взима цялата власт при кадруването в министерството. Премахната е изцяло Атестационната комисия, която беше съставена от експерти и служители на министерството, а е предвидено министърът да издаде Наредба за кариерното развитие на дипломатите и ротацията на служителите. Защо не се покаже и наредбата, тъй като тя е не по-малко важна от закона, даже напротив! С тези промени администрацията се политизира, тъй като властта се взима от експертите и се дава на политиците. Така всеки министър ще има неограничената власт върху живота на подчинените си и връща системата с години назад към тоталитаризма. Защото най-важният фактор за наличието на функционираща, демократична държавна администрация е нейната независимост, тъй като тя осигурява функционирането, приемствеността, предсказуемостта, последователността на държавата, независимо кое правителство е на власт. Защото администрация без правителство може, но правителство без администрация - не!

18 май 2011 г. 11:30:20 ч.
млад дипломат

коментари по промените от млад дипломат

В промените е предвидено, че всеки може да бъде уволнен без предизвестие, ако му бъде отказан достъп до класифицирана информация или той му бъде отнет. Предоставя се власт на "ченгетата" да кадруват в МВнР! А всички знаем, че в България за всеки може да бъде изфабрикуван компромат, на базата на който да ти откажат достъп. А какво ще стане когато се докаже в съда например, че причината за отказа не е основателна? Не искам да мисля, че се превръщаме в полицейска държава, като при комунизма. Не трябва да се позволява на структути, извън МВнР да кадруват в министерството!

18 май 2011 г. 11:42:33 ч.
млад дипломат

коментари по промените от млад дипломат

Навсякъде в промените е посочено, че думата "постъпване" се заменя с думата "назначаване". Самият дух на тази промяна говори за преминаване от конкурсно начало към "шуробаджанащина". Защото самият смисъл на "постъпване на работа" е да се кандидатства, да се мине конкурс, да се получи одобрение и на базата на качествата да се постъпи на работа. А "назначаване на работа" навява на мисълта, че някой "наш човек" просто ще бъде назначен. И то не само назначен, но и ще получи съответния ранг (най-малко съветник разбира се), както писах малко по-горе.

18 май 2011 г. 11:51:08 ч.
млад дипломат

коментари по промените от млад дипломат

И накрая искам да посоча, че всичките ми коментари са продиктувани от твърдото ми убеждение, че Законът за дипломатическата служба трябва да защитава работещите в МВнР, а не да е насочен срещу тях. Както е и Законът за държавния служител, Кодексът на труда и всички други разпоредби, засягащи трудови правоотношения. Защото именно наличието на сигурност, независимост и прозрачност е предпоставката за доброто функциониране на една администрация, а не свещенопоклоничеството към управляващия. Точно затова дипломатите са експерти, защото изказват независимо мнение, базиращо се на техните познания и оценки, а не мнението, което дадената към момента власт иска да чуе! Поставянето в зависимост и несигурност на служителите застрашава нормалното функциониране на дипломатическата служба! Надявам се да съм бил полезен и дано поне някои мои конструктивни критики бъдат взети под внимание.

19 май 2011 г. 15:32:39 ч.
Eugene

Предлаганите промени 1

Тук чл. 27 една от върховите точки на недомислие. Въпреки многобройните изявления на министъра, че ще се привличат млади хора, получили образование на запад, а не в Москва, както и че ще се придържаме към изискванията на Европейската служба за външна дейност (EEAS), със проектозакона на практика се постига обратното. Изискването на EEAS и на Офиса за подбор на персонал на ЕС за администраторски позиции с до 10 години трудов стаж е четиригодишно висше образование и два езика, а изискването за магистър се появява за някои висши управленски позиции. В Държавния департамент на САЩ се вземат под внимание образованието и трудовия стаж, но няма специфични изисквания за входните нива - http://careers.state.gov/officer/selection-process#nogo.

19 май 2011 г. 15:35:46 ч.
Eugene

Предлаганите промени 2

Същевременно, следва да се има предвид, че следване за магистратура в някой от университетите, част от т.нар. Брашлянената лига (Ivy league която включва Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, the University of Pennsylvania, and Yale University) таксата е около и над 100 000 USD. Горе-долу такива са цените на образованието във всички университети в топ 20 в света, ако не и в топ 100, като практиката е обучението да се финансира със някакъв вид заем. Човек, теглил заем за такава сума, няма да дойде на българска държавна заплата.

19 май 2011 г. 15:36:13 ч.
Eugene

Предлаганите промени 3

В същото време, бакалаври от световно признати университети не могат да кандидатстват в МВнР, но за сметка на това за магистри от всякакви Киевски и свободни университети (на които вече им е отнета акредитацията) могат. Доколкото си спомням първият български университет в световната класация беше Софийският университет „Св. Климент Охридски” около 770 позиция. Да не говорим че магистратура една, две , или колкото там човек си поиска могат да се придобият по всяко време. Това, според мен, е допълнителна пречка пред млади хора, учили извън България. Това изцяло противоречи на европейските практики, към които ние претендираме да се придържаме.

19 май 2011 г. 15:36:44 ч.
Eugene

Предлагани промени 4

В допълнение, абсолютно недопустимо от правна гледна точка, според мен , е тълкуванието на чл. 33 ал.1. т.4 , която предполага ретроактивно действие, тъй като се отнася към лица, които са назначени за държавен служител след конкурс и за получили дипломатически ранг след полагане на съответните изпити, преди въвеждането на допълнителни изисквания. Следвайки този принцип, след месец или година може отново да се въведат съвсем други нови изисквания и пак да се приложи този член,като се използва за чистене на неудобни хора. В допълнение, доста е съмнителна законосъобразността на практиката за „едностранно прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие” от ал. 1 на същия чл. 33 спрямо действащото законодателство.

19 май 2011 г. 15:37:14 ч.
Eugene

Предлагани промени 5

В същото време, по отношение на обявените сътрудници на ДС, единствената предвидена мярка в ал.2 на същия член е преназначение на друга длъжност в дипломатическата служба. Защо в чл.27 новата алинея 4 гласи че разкрити агенти не могат да заемат единствено „публични длъжности по чл.3, ал.1 т.23, 26 и 28“, а не че немогат да бъдат дипломати, и с чл.33, ал.1, т.4 да се приключи въпроса. С този член истински дискриминирани са редовите дипломати, а ДС сътрудниците даже са защитени, защото най-тежкото наказание за тях е просто да бъдат преназначени ( чл.33,ал 2.) до евентуалната промяната на това изискване. Също така, не става ясно какво се случва с лицата попадащи под защитата на параграф 12 от Закона за досиетата. Де факто, те също са агенти на ДС само че комисията не може да ги обяви.

19 май 2011 г. 21:30:07 ч.
Руси Н. Драганов

Изпращайте бележките си на комисията в НС

- преди всичко на членовете от опозицията, но най-добре - на всички! Проектът в този си вид е болшевишки...

19 май 2011 г. 23:29:18 ч.
Eugene

Предлагани промени 6

С новата алинея 3 в чл.7 се разписва изключителното право на зам.-министър да си кадрува както си поиска. Как са защитени кариерните дипломати от евентуално лично отношение на зам.-министър към определени лица и какво става с правомощията на Постоянния секретар и Кариерната комисия който трябваше да предпазва кариерните дипломати точно от такива своеволия? Доста е странно това , че се създава специален член само за кадруване!!!!!!!!!!! Както става ясно по-надолу упълномощеният може да назначава и освобождава абсолютно всички на всички нива, което му дава власт сравнима с тази на министъра, който пък по този начин губи контрол над министерството. И по принцип голяма част от поправките дават възможността да се уволняват кариерни дипломати без предизвестие и без съобразяване със Закона за Държавния Служител и Кодекса на труда.

19 май 2011 г. 23:30:42 ч.
Eugene

Предлагани промени 7

Дали е нормално, също така, съгласно съществуващия механизъм всеки сигнал към ръководството от служител в задгранично представителство да минава през посланика? Как се процедира, ако сигналът е за секс тормоз или финансови злоупотреби, извършени от ръководителя на мисията или негов приближен? Същевременно, съгласно другата поправка в чл.68, ал.2, т. 2 вече и посланикът ще има право да дава самостоятелно мотивирано становище за прекратяване на дългосрочната командировка. Нали си давате ясна сметка как въпросен такъв сигнал ще мине през посланика и дали няма да има мотивирано становище за прекратяването на дългосрочната командировка на сигнализиращия служител, което Кариерната комисия е длъжна да разгледа. В този смисъл, служителят по никакъв начин не е защитен от субективно отношение,клевети и откровени изнудвания.

19 май 2011 г. 23:31:18 ч.
Eugene

Предлагани промени 7

Не трябва да се изпуска и момента, че дисциплинарната комисия и Кариерната комисия са съставени от висши дипломати, които също могат да бъдат освободени от министъра във всеки един момент. Ето тук възниква въпросът за обективността на такива органи, особено при условие, че в крайна сметка министърът може самостоятелно да вземе решение.

19 май 2011 г. 23:35:17 ч.
Eugene

Предлагани промени 8

В този дух, интересно е и положението с дисциплинарния съвет и налагането на дисциплинарно наказание: създава се ал. 5 в чл. 60, според която министърът „може“, т.е. не е задължен да „го /служителя/ изслуша по телефона или да вземе в предвид само писмените му обяснения преди налагане на дисциплинарно наказание“. Тази алинея не обезсмисля ли съществуването на дисциплинарната комисия след като министърът или упълномощеният зам.-министър по чл.7 ал.3 може самостоятелно да налага наказания? Интересно как се доказва съдържанието на разговора и дали изобщо е проведен в съда.

20 май 2011 г. 12:04:46 ч.
Eugene

Предлагани промени 9

Не мога да разбера идеята за временно прекратяване на дългосрочната командировка за срок до 3 месеца. Не става ясно колко пъти може да се прекратява командировката и какво се случва със семейството през този период. (както правилно отбеляза млад дипломат).

20 май 2011 г. 12:05:16 ч.
Eugene

Обобщение

Като цяло, предложеният закон е обратното на всичко обещавано от министъра досега. Кариерните дипломати вместо да станат сигурни за тяхното развитие и да са защитени от политическа намеса, съгласно този проектозакон стават зависими от волята на политическите лица, като могат да бъдат уволнявани без предизвестие, а техните дългосрочни командировки могат да бъдат прекратявани без предизвестие или временно за срок от 3 м. В редица случаи решенията могат да се взимат изключително от политическия кабинет без участието Постоянния секретар и Кариерната комисия. Така, ролята на Постоянния секретар и Кариерната комисия призвани да следят кариерното развитие става виртуална. Проектозаконът неглижира Кодекса на труда и Закона държавния служител, насочен е срещу дипломацията и дискриминативен, а редица членове са ретроактивни и противоконституционни. Бързата писта по скоро остава добро пожелание.

20 май 2011 г. 12:05:34 ч.
Eugene

Обощение

В същото време, се дава приоритетна възможност за навлизане на външни хора на всякакви нива, като за по-ниските от посланик и генерален консул няма и квота. Проблемът с тях ще бъде, че за пред международните организации те няма да имат достатъчно стаж въпреки ранга. Узаконява се хобито на посланиците да връщат по-младшите дипломати от дългосрочна командировка, което излиза много скъпо на държавата.

20 май 2011 г. 12:05:57 ч.
Eugene

Обощение

Обърнатата пирамида се запазва. Посланиците стават феодали, а посолствата феодални владения където законът е посланика. С този проектозакон ДС агентите се бетонират в министерството защото специално за тях се създават членове, които изрично казват че те могат да бъдат само преназначавани.Да не говорим, че ДС посланиците не могат да бъдат отзовани, а и техния временен престой в България се лимитира до 3 месеца. Не става ясно и какво се предприема по отношение на лицата защитени от Параграф 12 в закона за досиетата.