Обществени консултации

МЕТОДИКА за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗИХУ и във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗИХУ

Разработеният проект на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл. 28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания представя цялостна система за кандидатстване, оценка и финансиране на класираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Документът е свързан с изпълнение на държавната политика за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, като при неговото разработване са взети предвид тенденциите при изпълнението на тази политиката, с оглед повишаване на ефикасността от отпусканите средства за финансиране на проекти.

С предложения проект на Методика се:

  • предоставя възможност на микропредприятията да повишат конкурентоспособността си, като кандидатстват по Компонент 5 за създаване на условия за сертифициране за стандартизирана система за управление;
  • стимулира назначаването на безработни лица с трайни увреждания  на разкрити и оборудвани за тях работни места;
  • регламентира механизъм за класиране на оценените конкурсни предложения, който предоставя възможност на по–голяма част от кандидатите да получат финансиране и други.


Дата на откриване: 26.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари