Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Целта на предложения проект на наредба е намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изисквания за предоставяне на документи при реализиране на административни услуги, служебна проверка на обстоятелства, съдържащи се поддържани от публичните власти регистри и реализиране на административни услуги по електронен път. Предложените мерки са в изпълнение на решението по т. 26 от Протокол № 36 от заседанието на Министерския съвет на 23 август 2017 г. за приемане на доклад за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.


Дата на откриване: 26.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари