Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

         В предложения проект, в нормите, уреждащи съдържанието на Системата за идентификация на земеделските парцели се въвежда детайлизирано изброяване на цифрови географски и атрибутивни данни, структурирани в слоеве на системата, тъй като към момента липсва такова изброяване.

         Прецизират се възможните случаи на възмездно и безвъзмездно предоставяне на Цифровата ортофото карта на физически и юридически лица.

      Допълнително се предвижда освен аерофото изображения от ежегодното заснемане, да се използват и сателитни изображения, до които Министерството на земеделието, храните и горите има достъп и отговарят на съответните изисквания.

        Дефинират се основните характеристики на физическия блок – граници, начин на трайно ползване и уникален идентификатор.

      Създава се приложение „Номенклатура на начина на трайно ползване на физическите блокове“ с цел информацията от приложението да бъде публично достъпна и земеделските стопани да бъдат улеснени в разбирането си за начините на трайно ползване на физическия блок.

 

Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски 

 парцели“

 Email:

 mfileva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 29.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 януари 2018 г. 21:35:03 ч.
battbg

допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползва

Пълна подкрепа за това предложение, много хаос цари в тази сфера, хората не знаят, колко пари получават от наема на своя земя. Лично съм се сблъсквал мойта земя да бъде давана под наем от кмета, а аз даже не знам, че трябва да получавам пари. Надявам се, този наредба да внесе ред. Също може да пише параметри на почвата и възможен бъдещ труд.