Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

Проектът на наредба е ориентиран към ефективното използване на информационните и комуникационните технологии. Предвидените правила и процедури целят облекчаване на преноса на информация между икономическите оператори и митническите органи, администриращи акциза. Конкретните цели, които проектът на нормативен акт си е поставил, са свързани с регламентирането на условията, реда за подаване на документи по електронен път чрез използването на средства за електронна обработка на данни между информационните системи на Агенция „Митници“ и икономическите оператори.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 1.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари