Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето е изготвен във връзка с направен анализ на организацията на работа на Комисията за лечение в чужбина.

Причините за разработване на проекта на наредбата са свързани с необходимостта от подобряване на организацията и преодоляване на констатирани затруднения в дейността на Комисията за лечение в чужбина.

На настоящия етап,  съгласно действащите правила в наредбата, единият от членовете на комисията е заменяем, като в случай на обсъждане на заявление за трансплантация на негово място в заседанията участва задължително националният консултант по трансплантология. Проблем е установен при отсъствие на националния консултант по трансплантология и това възпрепятства разглеждането на заявления за трансплантации.


Дата на откриване: 5.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари