Обществени консултации

Проект на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, работодателят, съответно органът по назначаването, може да кандидатства с проекти пред АХУ за отпускане на средства за:

  • осигуряване на достъп до работното място за лице с трайно увреждане;
  • приспособяване на работното място за лице с трайно увреждане;
  • оборудване на работното място за лице с трайно увреждане.

В тази връзка съгласно чл. 17, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания е регламентирано утвърждаването на методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона.

Разработеният проект на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания има за цел да създаде среда за стимулиране на обичайни работодатели да разкриват работни места за лица с трайни увреждания. В него са разписани специфичните условия за кандидатстване; критериите за оценяване и класиране на постъпилите проекти; механизма за разпределяне на средствата и механизма за финансиране на проектите.


Дата на откриване: 6.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 8.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари