Обществени консултации

НАРЕДБА за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал.1 от Закона за културното наследство

Проектът на НАРЕДБА за реда за издаване на разрешенията по Глава VI, Раздел V, условията за съхранение на културните ценности и реда за осъществяване на търговска дейност, както и за водене на регистъра по чл. 116 от Закона за културното наследство се издава в изпълнение на чл. 127 от Закона за културното наследство.

С проекта на наредба се регламентират:

1. реда за издаване на удостоверение за извършване на търговска дейност с движими културни ценности (ДКЦ);

2. реда за издаване на разрешение за извършване на тръжна дейност с ДКЦ;

3. реда за издаване на разрешение на музей за участие в търг с ДКЦ;

4. реда за издаване на разрешения на национални, регионални, общински музеи и на музеи със смесено участие за извършване на правни сделки с ДКЦ от обменния им фонд;

5. условията за съхранение на ДКЦ - предмет на търговската дейност;

6. реда за водене на регистъра по чл. 116 от Закона за културното наследство (ЗКН) на лицата, извършващи търговска дейност с ДКЦ.


Дата на откриване: 6.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 6.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари