Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Целта, която си поставя предложеният проект на акт, е гарантиране качеството на учебния процес чрез разширяване на възможностите за подбор на персонал с нужната квалификация. Промяната ще осигури условия за по-голяма трудова мобилност за  наемане на необходимите квалифицирани специалисти, живеещи в други населени места.

Възстановяването на разходите за наем по месторабота е алтернативна възможност за наетите педагогически специалисти от други населени места да не пътуват ежедневно. Проектът на наредба предвижда да се възстановяват разходи за наем, в случаите когато местоработата на педагогическите специалисти е в по-отдалечени, слабонаселени или планински райони, с по-слаборазвита пътна инфраструктура.  


Дата на откриване: 12.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари