Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Установяването на изкуствено създадените условия се извършва въз основа на индикатори за лична, правна, икономическа, външна или структурна свързаност на кандидати, бенефициенти, ползватели на помощта или упълномощени техни представители по мерките или подмерките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и по схемите за директни плащания, включени в заявлението за подпомагане по чл. 32, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Развитие на селските райони“

  Email:

   dyordanova@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 13.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари