Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция

 

Предлаганите промени са в отговор на констатациите и препоръките в Четвъртия годишен доклад от м. юли 2010 година за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка на Европейската Комисията (ЕК) в постигането на специфични цели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Същите са свързани с изразената воля на правителството да засили последващия контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки и да се подобри взаимодействието и сътрудничеството между контролните органи в тази област.
Основните текстове, предложени в проекта, регламентират:
- функцията по планиране на последващите финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки;
- функцията по събиране и анализиране на информация, както и взаимодействието на агенцията с други държавни органи в тази връзка;
- правомощията на органите на агенцията, във връзка с новите функции;
- източниците за осигуряване на необходимата информация за възложителите на обществени поръчки;
- взаимодействието с другите контролни органи в областта на обществените поръчки.
В проекта са предложени и изменения и допълнения на отделни норми, във връзка с прецизиране на срокове или привеждането им в съответствие с характера на уредените в тях обществени отношения.


Дата на откриване: 12.5.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.5.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари