Обществени консултации

проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

С предлаганите промени се предвижда задължителното включване в състава на конкурсната комисия за разследващи полицаи, на представители от Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, а за Столична дирекция на вътрешните работи или областните дирекции на Министерство на вътрешните работи от съответната дирекция, като по този начин се цели постигането на обективност и адекватност на преценката при избора на подходящите кандидати, като се вземат предвид специфичната оперативна обстановка по места, както и спецификата на работа по това направление на дейност съобразена със спецификата на района на осъществяването й. Запазва се възможността по преценка на органа, който обявява конкурса, в състава на комисията да могат да се включват и служители от дирекция „Вътрешна сигурност“ и служители на дирекция „Човешки ресурси“, като допълнителна гаранция за предотвратяването и пресичането на евентуални корупционни практики в тази дейност.


Дата на откриване: 14.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари