Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифицирането със закон на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

Споразумението относно Единния патентен съд (СЕПС) от 19.02.2013 г. предвижда създаването на Единен патентен съд, който да има юридическа правосубектност във всяка договаряща държава членка и да се ползва с най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица съгласно националното право на тази държава. Република България е ратифицирала Споразумението на 08.04.2016 г. Законът за ратифициране на СЕПС е обнародван в Държавен вестник бр. 32 от 22.04.2016 г.

Протоколът за предварително изпълнение (ППИ) на Споразумението относно Единния патентен съд е част от пакета документи, чието одобрение и ратифициране от държавите членки, ратифицирали СЕПС, е необходимо за започване на работата на Съда. Текстът на Протокола е одобрен с Решение по Протокол № 33 от заседание на Министерския съвет от 2.08.2017 г. ППИ е подписан от името на правителството на Република България на 11.09.2017 г. при условие за последващо ратифициране, което е предвидено с настоящия проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифицирането със закон на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд.


Дата на откриване: 19.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари