Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националeн център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти е изготвен в съответствие с изпълнение на целите, предвидени в Програмата на Правителството на Република България за периода 2017 - 2021 година, насочени към решимостта на Министерството на образованието и науката за качествени промени в образованието и необходимостта от развиване компетентността на педагогическите специалисти, съобразно техните потребности и изискванията на образователните институции и обществото, както и с оглед на тяхното кариерно развитие.
Предложените изменения и допълнения са в следните основни насоки:
1. Привеждане на текстове в Правилника в съответствие с актуалните разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование;
2. Създаване на условия за прозрачност и обществен контрол при реализиране на квалификационните дейности на Центъра, коректно и целесъобразно разходване на финансови средства;
3. Очакваните резултати на акта, ако бъде приет, са свързани със създаване на по-добри условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;
4. Предложеният Проект на нормативен акт няма да окаже пряко или косвено въздействие върху бюджета на МОН.


Дата на откриване: 19.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари