Обществени консултации

Проект на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза

Предлаганият проект на Национална пътна карта включва подробни стъпки за изпълнение на задълженията на Република България, съгласно Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза.

Подготвеният проект е в резултат на работата на междуведомствена работна група, в състава на която бяха включени представители на Министерството на транспорта, информационните технологии с съобщенията (МТИТС), Министерство на вътрешните работи (МВР), Министерство на отбраната (МО) и на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС).

Предвид факта, че „пътната карта“ е свързана с преразпределение на радиочестотен спектър, използван за национална сигурност, проектът бе разгледан и одобрен на заседание на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС), проведено на 29.01.2018 г.

 

 

Лице за контакт:

Димитър Димитров

и.д. директор на дирекция „Съобщения“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“

Тел.: 02 9409 333

E-mail: ddimitrov@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 20.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 4.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари