Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от създаване на нова нормативна уредба, касаеща унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти, съгласно изискването на чл. 274, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Проектът е съобразен с действащото към момента законодателство и обществените отношения, регулирани от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО). С настоящия проект се отменя Наредба № 28 от 2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата, издадена на отпаднало основание.


Дата на откриване: 21.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 23.3.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 февруари 2018 г. 09:12:56 ч.
Тито

Лекарствени продукти от домакинствата

Какво става с лекарствените продукти от домакинствата. В кой нормативен акт ще се третират?