Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Целта, която се постига с изменението и допълнението на Постановлението, е да се

определят нормативи на допълнителни средства при осигуряване на достъп до електронно четими учебници на съответните учебници, създадени като печатни издания за всички ученици от I клас до VII клас вкл.

Електронно четим учебник по смисъла на Постановлението е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Достъпът до тях ще бъде осигурен чрез създадения от Министерството на образованието и науката електронен портал с учебно съдържание, в който ще бъдат публикувани електронно четимите учебници.

Очакваните резултати от въвеждането на горепосочените промени в ПМС № 79 от 2016 година са свързани с реализиране на конкретни мерки от Министерството на образованието и науката за намаляване тежестта на ученическата раница. Ще се постигне по-голяма ефективност на образователния процес и ще се повиши качеството на обучението на учениците от I до VII клас включително.

Прилагането на проекта на акт ще се осигури в рамките на бюджета.


Дата на откриване: 21.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари