Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Министерството на образованието и науката предприе конкретни мерки за намаляване тежестта на ученическата раница. С приетата Наредба № 10 от 19.12.2017 година за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала се даде възможност  отпечатване на изданията при пълноцветен печат да се осъществява на обемна хартия, която е по-лека.

           Дирекция „Учебници и училищна документация“ организира поредица от срещи с родители, директори на училища и  с издателства за обсъждане на възможни промени в Наредба № 10 с цел олекотяване на ученическата раница. 

В процес е провеждането на процедура по оценяване и одобряване на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група по 6-те образователни направления. В хода на работа бяха констатирани някои недостатъчно ясни формулировки както по отношение на държавния образователен стандарт, отнасящ се до изискванията към съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение, така и по механизма за оценяване и одобряване.

Промените са насочени в няколко насоки:

  1. По отношение на оценяването на съдържанието – конкретизира се изискването да се поясняват не само новите понятия, а последователността на темите да е в съответствие с учебната програма, когато това е посочено изрично.

     Отпада електронният вариант на учебното помагало да съдържа аудиофайл, тъй като  аудиофайлът е включен в електронния вариант на проекта на учебник.

  1. По отношение на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение – актуализират се техническите характеристики на плътността на обемната хартия и грамажа на картона на кориците на познавателни книжки, на учебници и на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, като се прецизират и използваните формати на печатните издания с цел – олекотяване на ученическата раница.
  2. Въвежда се нов чл. 34а, в който се поставя изискването учебниците от I до VII клас вкл., които са създадени като печатни издания и са с обем над 18 печатни коли, да се изготвят като две отделни книжни тела. Това изискване е част от пакета мерки, насочени към намаляване тежестта на ученическата раница.

Очакваните резултати от предложените изменения и допълнения на Наредба № 10 от 19.12.2017 година за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала са свързани с повишаване на качеството, прецизност и висока степен на обективност при оценяване на проектите на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала, което от своя страна ще доведе и до намаляване на възраженията по отношение на обобщените оценки за съответствие с държавния образователен стандарт на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Едновременно с това ще се подобри механизмът на организация и провеждане на процедурите и ще се постигне и по-голяма прозрачност в интерес на всички заинтересовани лица и институции.

Не на последно място, ще се спази поетият от Министерството на образованието и науката ангажимент за предприемане на поредица от конкретни мерки за намаляване тежестта на ученическата раница.


Дата на откриване: 21.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари