Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г., (Обн. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 1

Измененията са в съответствие с водената политика за организационно и функционално развитие на административните структури от системата на икономиката.

С постановлението се цели оптимизиране на работата в министерството, по-ефективно използване на административния и финансов ресурс; привеждане на УП на МИ в съответствие с последните промени в Закона за администрацията; постигане на точно разграничаване на компетентности и отговорности в част от дирекциите на министерството.


Дата на откриване: 21.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 22.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари