Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Проектът на наредба е изготвен в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обн., ДВ, бр. 42 от 2016 г. Със закона е въведено изискване Министерството на здравеопазването да води публичен регистър за издадените разрешения по чл. 87, ал. 1 от закона. Регистърът е публичен и достъпът до него се осъществява чрез официалната интернет страница на Министерството на здравеопазването. Чрез този регистър се гарантира прозрачност, откритост и  достъпност на информацията за издадените разрешения и движението на подадените документи за издаване на разрешения на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.


Дата на откриване: 23.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари