Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за укрепване на превозваните товари

С предлаганата наредба се транспонират изискванията на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО.

С тази наредба се определят задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите; изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им; видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация; контролът за укрепване на товарите.

Товарите следва да са укрепени така, че при управлението на превозното средство, включително аварийни ситуации при маневри за потегляне, при изкачване или спускане по наклон, да могат само минимално да променят положението си един спрямо друг, спрямо стената или повърхността на превозното средство, и да не могат да излизат извън товарното отделение или да не излизат извън площта, определена за товара.

При обезопасяването на товара следва да се отчитат приложимите изисквания относно здравината на следните компоненти на ППС, когато те се използват за обезопасяване на товара: предната преграда на товарната платформа, страничните капаци, накрайниците, междинните прегради или точки на привързване.

Укрепването на товара следва да се извърши по един или повече от следните стандарти: БДС ЕN 12195- 1, БДС ЕN 12195- 2, БДС ЕN 12195- 3, БДС ЕN 12195, БДС ЕN 12640, БДС ЕN 12642, приложими към превозвания товар и превозното средство, като се използват един или повече, или комбинация от следните методи за укрепване:

1.      заключване;

2.      застопоряване (локално/цялостно);

3.      пряко привързване;

4.      горно привързване.

Предлага се, когато при извършена контролна проверка се установи значителна или опасна неизправност, свързана с укрепването на товара, то тя да се отстрани преди превозното средство да се използва отново по пътищата, отворени за обществено ползване.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове се предвижда 14-дневен срок за обществено обсъждане, тъй като има открита процедура за нарушение № 2017/0299 за това, че Република България не е въвела в срок изискванията на Директива 2014/47/ЕС.

 

Лице за контакт:
Румен Таслаков
Началник отдел „Контрол и статистика“ в ГД „Автомобилна инспекция“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 69


Дата на откриване: 23.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари