Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Той е в резултат на изпълнение на решение на Съвета по националния радиочестотен спектър, свързани с изпълнение на решения на Европейската комисия, с които се осигурява хармонизация хармонизацията с Европейската таблица за честотните разпределения и Комитета за електронни съобщения към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения.

С проекта се изпълняват изискванията за хармонизацията на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) отразяване на взетите решения от последната Световна конференция по радиосъобщения (WRC-2015); актуализиране на част от забележките, в съответствие с изтекли срокове за ползване на радиочестотен спектър.

В резултат от приемането на посочените международни актове се налага препланиране на съществуващите обхвати, с цел постигане на по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения.

 

 

 

Лица за контакт:

 

г-н Димитър Димитров

и.д. директор на дирекция „Съобщения“

тел. 02 9409 333

e-mail: ddimitrov@mtitc.government.bg

 

г-жа Теодора Пасарелска

държавен експерт в дирекция „Съобщения” и организационен секретар на СНРЧС

тел. 02 9409 267

e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 26.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари