Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 93 от 2

Премахнати са съществуващите до момента пропуски, издавани от министъра на вътрешните работи, с достъп до всички структури на МВР и до централната сграда на министерството, за служители, включително ръководни от други ведомства, както и за представители на държавни органи на чужди държави. Спрямо тези лица, ще се прилагат другите видове пропускателни документи, регламентирани в инструкцията. Запазени са съществуващите пропуски – временни, денонощни или дневни, еднократни и безименни. Промяна е извършена единствено по отношение на временните пропуски за служители на други ведомства, на територията на столицата, изпълняващи куриерски функции. Предвидено е тези пропуски да се подписват от директора на дирекция „Координация и административно обслужване“, съобразно функционалната компетентност на тази структура на МВР.


Дата на откриване: 26.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари