Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът предвижда изменение и допълнение на Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн. в ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. ДВ, бр. 49 от 2003 г., доп. ДВ бр. 95 от 2004 г., изм. ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. доп. ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. доп. ДВ, бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., изм. ДВ бр. 5, 31 и 90 от 2010 г., изм. ДВ, бр. 7 и 54 от 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 65 от 2013 г., изм. ДВ, бр. 60, 76 и 101 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, 77 от 2015 г., изм. ДВ. 68 от 2017 г.). Предложена е и промяна на Правилника за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Правилника), приет с Постановление № 214 на Министерския съвет от 2012 г. (обн. ДВ бр. 71 от 2012 г., изм. ДВ бр. 60 от 2014 г.). Проектът се публикува за обществено обсъждане за четиринадесет дни. Определянето на четиринадесетдневен срок за обществени консултации се налага поради необходимостта от бързо оптимизиране на дейността на Съвета АФКОС с цел ускоряване на процеса на приемане на решения и тяхното изпълнение. Получените в този срок бележки, предложения и констатации са отразени съгласно приложената справка, която е публикувана на посочените страници.


Дата на откриване: 28.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари