Обществени консултации

Проект на Национална програма за закрила на детето за 2018 година

Разработването на Национална програма за закрила на детето за 2018 г. е в изпълнение на законодателството в областта на закрилата на детето. Проектът на Национална програма за закрила на детето за 2018 г. е в съответствие с Националната стратегия за детето 2008-2018 г. и има за цел да осигури провеждането на държавната политика за закрила на детето на национално ниво. Разработването на проекта на документа е координирано от Държавната агенция за закрила на детето.

 

              В проекта на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. са посочени актуалните задачи и ангажименти на всички държавни институции, компетентни по въпросите за децата. За всяка конкретна дейност са описани отговорните институции, източниците на финансиране, очакваните резултати, както и индикатори с текущи и целеви стойности. Заложените мерки ще допринесат за гарантиране на спазването на правата и интересите на децата в Република България. Документът е разработен в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето, като във всички секторни политики – образование, здравеопазване, правораздаване, социална политика, култура и спорт, са заложени съответни оперативни цели. Програмата е структурирана в десет приоритетни области по следните области на интервенция:

 

1. Равeнство на шансовете за развитие на всички деца;

 

2. Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот;

 

  3. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;

   

  4.  Развитие на качествено образование за всички деца;

   

  5.  Правосъдие, адаптирано към нуждите на всички деца;

   

  6.  Живот без насилие за всички деца;

   

  7. Насърчаване на участието на децата;

   

  8. Спорт, култура и дейности за свободното време;

   

  9. Мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето;

   

  10. Защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата.


  Дата на откриване: 2.3.2018 г.
  Целева група: Всички заинтересовани
  Сфера на действие: Социална политика и заетост
  Дата на приключване: 2.4.2018 г.
  Коментари
  Коментари
  Добави коментар
   
  07 март 2018 г. 03:11:40 ч.
  Ан72

  Национална програма

  Доколкото на мен ми е известно тази програма, както и съпътстващата документация по изпълнението на същата не беше приета, нито одобрена, нито положително гласувана от Националния Съвет на последната среща с Офелия Кънева в началото на 2018г. Не виждам как при това положение, същата има легитимност при положение, че не получи одобрението на НОВИЯ Национален съвет. Моля проверете си процедурите, с които работите, защото  ТОВА е недопустимо.

  07 март 2018 г. 22:05:41 ч.
  once

  Порочната практика БАРНЕВЕРН в Норвегия

  Здравейте !

  При разработването на тази програма не бива в никакъв случай да се допуска копиране на модела BARNEVERN в Норвегия , където грижата за децата и защитата им от насилие се е превърнала в доходоносна търговия с деца ! Деца биват отнемани от биологичните им родители по анонимни доноси от загрижени съседи , по сведение от училищния лекар , че детето е с един килограм под или над нормата , по справка в регистри от преди 20 и повече години , че родител е посетил психолог или психиатър ! Децата са отнемани в полза на педофили , лесбийки или насилници , които по договор с BARNEVERN получават тлъсти суми като приемни родители ! Повече информация можете да намерите на моя фейсбук профил със същото име или в моята група Българска общност в Норвегия ! Моля прочетете всичко което съм качил относно BARNEVERN и тогава създавайте програми за защита на децата !!! Това не е шега или реклама ! Ще се убедите сами ако прочетете всичко което съм намерил като публикации в мрежата !!!

  07 март 2018 г. 22:08:56 ч.
  once

  Порочната практика БАРНЕВЕРН в Норвегия

  Казвам се Валенти Иванов Желев, профила ми е Valentin Ivanov Jelev .

  08 март 2018 г. 18:38:50 ч.
  tsveti_nikolova

  Програма "Закрила на детето"

  Чудя се как е възможно да сте загрижени за децата, които искате да унищожите още в утробата на майката - визирам точката с биохимичния скрининг с цел намаляване на броя родени деца с увреждане. Промотиране на аборт, което си е убийство с цел да се освободим от неудобните, си е практика подобна на нацистката.

  Оттам насетне не мога да повярвам и на една дума за загриженост и компетентност на "специалистите" по отношение на децата, които не са тяхна грижа и отговорност. Спрете да харчите пари от бюджета, т.е. нашите пари, за неморални цели под прикритието на загриженост и закрила за нуждаещите се. 

  Споменаването и на Истанбулската конвенция в 6.1.1 за превенция на насилието над деца е също толкова неадекватно.