Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се въвеждат изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права, която Република България следва да транспонира в срок до 21 май 2018 година. Със законопроекта се предлага нормативно определен максимален срок на изчакване (6 месеца), след изтичането на който работодателите, в качеството им на осигурители, ще са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и служители, да започнат да внасят осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за новопостъпилия работник или служител или за лицето, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол. В съответствие с изискванията на директивата са предложени и изменения, насочени към предоставяне на осигурените лица и техните наследници на необходимата информация относно придобиването на пенсионни права и третирането на техните средства.


Дата на откриване: 2.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари