Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

С проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци се отразяват бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското законодателство на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).


Дата на откриване: 6.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 5.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари