Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол.

Предложените в проекта изменения се състоят основно в следното:

  1. В Приложения № 1 и № 2 се добавят нови вредители;
  2. В приложение № 3 се променят някои защитени зони за определени вредители;
  3. В Приложение № 4 на основание приетата Директива за изпълнение (ЕС) 2017/1279 на Комисията за изменение на приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността се включват нови специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в Съюза, и специални изисквания за дървен материал.

В същото приложение на основание приетата Директива за изпълнение 2017/1920 на Комисията за изменение на Приложение IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на движението на семена от Solanum tuberosum L. с произход от Съюза се въвеждат измененията по отношение на движението на посочените семена;

  1. В приложение № 5 се включват някои растения, растителни продукти и други обекти, предмет на фитосанитарни инспекции, преди да бъдат въвеждани в Съюза или придвижвани в рамките на Съюза.

          

    Отговорна структура:

   Българска агенция по безопасност на храните

    Email:

   anna_petrova@bfsa.bg

 

 


Дата на откриване: 7.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари