Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Предлагат се изменения и допълнения в наредбата, с които се цели:

1. Ученици, обучаващи се в частни училища, в случай че са класирани на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, състезания или олимпиади по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за съответната година (Програмата), да имат право да получават стипендии и еднократно финансово подпомагане, предоставяни със средства от държавния бюджет по реда на НУРОЗДИД. С предлаганото допълнение се гарантира равна възможност за развитие на таланта на децата с изявени дарби, които са изключително ценен ресурс на нашето общество.

2. Намиране на трайно решение на проблемите, установени въз основа на натрупаната практика по прилагането на наредбата чрез:

-уеднаквяване на реда, по който се разглеждат исканията за предоставяне на закрила, от всички органи по закрила;

-облекчаване на административната процедура, конкретно в случаите на преместване на ученик от едно училище в друго с различен финансиращ орган


Дата на откриване: 8.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 8.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари