Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

Предложените промени в Правилника за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности целят подобряването организацията на работа и преодоляване на констатирани затруднения в дейността на съвета.

 


Дата на откриване: 9.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 9.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 март 2018 г. 14:39:57 ч.
Йоан Каратерзиян

Дневният ред на заседанието на съвета да се публикува на официаллната електронна страница на МК.

Моля, текстът на § 10 от проекта, да се допълни като към чл. 13 от Правилника, се добави нова ал. 3 със следния текст:

"(3) Дневният ред на заседанието на съвета, се публикува на официаллната електронна страница на Министерството на културата, най-малко пет дни преди провеждане на заседанието."

Мотиви: Разглежданите проекти на СЕСОНКЦ, касаят въпроси от обществен интерес. Това предложение цели даване на по-голяма публичност на работата на съвета, както и възможност на специалисти, граждани и неправителствени организации да се запознаят предварително с разглежданите теми.