Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда има за цел облекчаване на административната тежест за бизнеса, като създаде оптимални условия за инвеститорите и същевременно запази законовите изисквания, гарантиращи ефективен контрол. С предложенията се урежда възможността за обединена процедура, когато е налице инвестиционно предложение, което подлежи на задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/ или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал. Процедурата е опционална и се провежда по искане на възложителя.

 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се изпълняват и Протоколно Решение № 28 от 28 юни 2017 г. на Министерския съвет във връзка с намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. и съгласно Приоритет № 39 в областта на околната среда от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г.


Дата на откриване: 9.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари