Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност

Проектът цели: - определяне на реда, по който лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) създават организация и контролират изготвянето, окомплектоването и изпращането в законоустановения срок и нормативно определената форма на уведомленията по чл. 52, ал. 3-5 от ЗЧОД; - определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧОД, както и техните особености; - определяне на правилата за уведомителните режими за поети/снети за охрана обекти, диференцирани съобразно вида частна охранителна дейност; - създаване на правила за изготвяне на организационната документация за всеки отделен вид частна охранителна дейност, съобразена със спецификата на дейността; - диференциране на видовете законово определени охранителни екипи, които следва да бъдат използвани при извършване на всеки отделен вид дейност; - указване за режима на ползване на превозните средства, които се използват за извършване на конкретния вид дейност.


Дата на откриване: 13.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 март 2018 г. 13:19:09 ч.
bboydev

липсващ файл с наредбата

към 13 март са публикувани само мотивите (един и същи файл се отваря и от давата линка). Същото се отнася и до другата наредба

13 март 2018 г. 15:15:02 ч.
BelkataGT

Относно: Сигнално Охранителна Дейност

В тази толкова специфична дейност като СОД ,според мен трябва да има и минимален брой на охранителите в патрул.Много лесно е да кажат имахме патрул на мястото и обходи обекта но как обхожда,обезопасява и покрива територия един човек в патрул.Много охранителни фирми имат по един патрулиращ автомобил с по един човек,който отговаря и реагира до 500 обекта а ако са на големи разстояния става доста безмислено.

Друга не по малко важна добавка която може да се направи е че никъде никой не контролира техници и инсталатори,голяма част от информацията с която разполагат за обекти и спецификата на алармени системи и видеонаблюдение те подържат но при проблем никога те не се споменават.Има доста фирми които извършват такива услуги но има и доста хора,които не са обвързани с договори но изграждат охранителни системи.

15 март 2018 г. 16:10:19 ч.
ohrana

Еднакви критерии

1.Защо при охрана на ценни пратки и товари е регулиран минималния охранителен състав, а при физическата охрана, където са най-големите нарушения няма. На всички е ясно, че при денонощен пост с по-малко от 4 (четири) човека се нарушават Кодекса на труда, наредба за работно време и почивки, има много извънреден труд, неадекватност и много други ?

2.Защо при личната охрана и охрана на ценни пратки и товари нямат задължението да носят препис от документите съгласно тази наредба, а за всички останали дейности е задължително - всички сме охранители, каква е разликата ?

3.Защо за охранителите остават да изваждат документи на хартиен носител (свидетелство за съдимост, служебна бележка от прокуратура/следствие и други) при положение, че могат да се проверяват служебно. Скоро имаше промени в почти всички закони с отпадането на тези документи на хартиен носител и да се проверяват служебно, а при най-ниско платения труд в България да остане профестята охранител с най-много изискуеми документи за започване на работа- 7 (седем) документа?

4.Защо не се проведоха срещи с охранителните фирми във всяка Областна дирекция на МВР, а не да се вземат становища като на ВИП Секюрити, които гледат само личната охрана и охраната на ценни пратки и товари? Никой не е против минималните изисквания и да се осветли бизнеса, но по начин еднакъв за всичките видове охранителни дейности?

Г-н Борисов е бил охранител и повечето проблеми в сектора ги знае, но защо да се занимава човека за всичко, при положение има хора, които вземат заплати за тази работа и не я вършат както трябва.