Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерски съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерски съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (Обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г., изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., изм., бр. 13 от 2009 г., изм. бр. 62 от 2013 г.)

Постановление № 129 на Министерски съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините е прието през 2000 г. на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, като паричните средства за неговото изпълнение се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет. Предложенията за изменение и допълнение в предложения проект са в съответствие с изпълнение на целите, предвидени в Програмата на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г., насочени към насърчаване на децата от детските градини и учащите към двигателна активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие.


Дата на откриване: 13.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 12.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари