Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

С предложения проект на Наредба се въвеждат допълнителни изисквания, свързани с повишаване на биосигурност на обектите за отглеждане на птици, а именно на входа на всяка производствена технологична сграда, да има филтър. Задължават се собствениците да водят ежедневни записи за количеството консумирана вода, фураж и смъртността, тъй като те представляват индикатори, описващи най-точно състоянието на птиците в обекта през денонощието.

Дава се и по-точно определение за това, какво представляват "Мюлари" като вид птица.

Актуализирани са и изискванията към използваемата площ при отглеждане на гъски. Гъски, отглеждани за угояване трябва да бъдат настанени до 3 бр. на кв. м., гъски, предназначени за втлъстен черен дроб, също до 3 бр. на кв. м., а за родителите максималната гъстота е до 2,5 бр. на кв. м.

Предвижда се използваемата площ при отглеждане на патици за угояване да бъде до 10 бр. на кв. м., но не повече от 30 кг. на кв. м. Запазва се изискването за мюлари да се отглеждат до 4 бр. на кв. м. и в допълнение се обхваща още една група от патици, а именно родителите да бъдат до 5 бр. на кв. м.

В заключителните разпоредби на проекта са предвидени изменения в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

 

    Отговорна структура:

   Дирекция „Животновъдство“

    Email:

   BStanimirova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 14.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари