Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието

Предлага се в административната фаза на процедурата по осиновяване, терминът „молба“ да се замени със „заявление“, за да се уеднакви използваната терминология.Предвижда се синхронизиране с разпоредбите на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа по отношение на легализацията и превода в страната или в чужбина на документите за международно осиновяване. Посочват се лицата, които могат да извършват преводи и реда за заверка на подписа на преводача, когато преводът е извършен на територията на Република България.Регламентира се възможност след определяне на подходящ осиновяващ от Съвета по международно осиновяване да бъдат извършени допълнителни изследвания на детето от областта на вирусологията, микробиологията и/или паразитологията, при подадено заявление и за сметка на определения подходящ осиновяващ.


Дата на откриване: 15.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари