Обществени консултации

Консултационен документ относно проект на Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието

               Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепцията на проект на Закона за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието, която има за цел да представи основните направления на бъдещите нормативни предложения за реформа в областта на обществените отношения, свързани с осигуряването на превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието.

 

 Отговорна структура:

Дирекция „Правна“, Министерство на земеделието, храните и горите

 Email:

 HRangelov@mzh.government.bg  

 TsTrifonov@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 16.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 април 2018 г. 10:38:23 ч.
nenchosp

Конфликт с общностното право, може да доведе до лоши последици.

Противоречи на Общностното право в частта да се ИЗЗЕМВА част от субсидията на фермерите, за да се преразпределя за хранене на новосъздадени публични работни места. Трябва да се преразгледа начина на финансиране, в противен случай може да има негативни последици за държавата. Да се изготви оценка за съответствие!

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1307/2013

 

(2)

Една от основните цели и едно от ключовите изисквания на реформата на ОСП е намаляването на административната тежест. Това следва да бъде взето категорично предвид при изготвянето на съответните разпоредби относно схемата за директно подпомагане.

 
Член 11 от същият Регламент е изричен в случайте, в който може да бъде намалявана даваната субсидия, и преклузивно изключва неупоменати хипотези, като тази!