Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ бр. 42 от 3.06.2016 г.) е въведено изискването за събиране на такси от Националния център по наркомании (НЦН) за извършваните от него административни услуги. Съгласно нормата на чл. 9, ал. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), размерът на таксите и начинът на плащането им се определят в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката.


Дата на откриване: 19.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари