Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство в областта на архивите между Правителството на Алжирската Демократична и Народна Република и Правителството на Република България

Предлаганият проект на Решение на Министерския съвет е за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство в областта на архивите между Правителството на Алжирската Демократична и Народна Република и Правителството на Република България. Целта на меморандума е да се насърчи сътрудничеството между Главния директорат на Националния архив на Алжирската Демократична и Народна Република и Държавна агенция „Архиви“ на Република България, да се постигане обмен на копия на архивни документи и размяна на опит в консервирането, реставрирането, индексирането и дигитализирането на документи. Очакваните резултати от прилагането на меморандума за разбирателство в областта на архивите са обогатяване на Националния архивен фонд с копия на документи за българската история от чуждестранни архивохранилища и разширяване на връзките на ДАА с партньори от чужбина.

 


Дата на откриване: 19.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари