Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № Е-РД-04-3/04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване

С предлаганите изменения се дава възможност за издаване на повече от едно удостоверение за енергийни спестявания. В този случай, по искане на заявителя за енергийни спестявания, реализирани при изпълнение на една мярка може да бъде издадено повече от едно удостоверение. При вече издадено удостоверение за енергийни спестявания по искане на притежателя му изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие може да го анулира и на негово място да бъдат издадени две или повече удостоверения за същото количество енергийни спестявания.


Дата на откриване: 19.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 18.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари