Обществени консултации

Наредба № 15 за аеронавигационното информационно обслужване

С проекта на новата наредба,  се отразяват три поправки на Приложение № 15 на ИКАО, а именно - поправки с номера 37, 38 и 39А, които поправки изискват изменения в повече от половината разпоредби на  действащата наредба.

С Поправка 37 към Приложение № 15 на ИКАО се изменят определенията, регламентиращи картографските данни за летищата. Променя се управлението на аеронавигационната информация, определенията за „информация“ и „данни“, отговорностите на държавата (т.е. ГД „ГВА“) и доставчика на аеронавигационна информация (т.е. ДП „РВД“). Променят се критериите за качеството на данните, изискванията към Сборник „Аеронавигационна информация и публикация“ (АИП), SNOWTAM съобщенията  и данните за местността и препятствията.

Поправка 38 към Приложение № 15 на ИКАО, регламентира промени в критериите за построяването на схемите и изискванията за създаването на карти за осигуряване на навигация, основана на характеристики (PBN), променя заходите за кацане  и излитане  на вертолетите до точка в пространството (PinS).

Поправка 39-А към Приложение № 15 на ИКАО, регламентира промени в  публикациите за крайните полоси за безопасност и системата за аварийно спиране в Сборника АИП, както и публикациите по отношение на ограниченията по въздушните трасета по маршрута, основните характеристики за връзка и наблюдение (обзор) и спътниковата гласова връзка.

Във връзка с големият обем на Поправки 37, 38 и 39-А, ИКАО публикува ново издание на Приложение № 15.

 

Лице за контакт:
Милан Маринов,
Главен инспектор в дирекция АНОТСАП,
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация",
Тел.: 02/ 937 10 62,
E-mail: mmarinov@caa.bg
 


Дата на откриване: 20.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 19.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари