Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Предлаганите изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) отразяват последните изменения в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и привеждат ППЗНИ в съответствие с влезлите в сила през 2017 г. промени в Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), с които се въведоха нови разпоредби срещу премествания в схеми за регионална инвестиционна помощ. Промените наложиха приемането на изменения във всички съществуващи схеми за регионална инвестиционна помощ, освободени от задължението за уведомяване на Европейската комисия.

Мерките за помощ за насърчаване на инвестициите, предоставяни по реда на ЗНИ, ППЗНИ и ОРГО, се прилагат като две схеми за регионална инвестиционна помощ и за помощ за обучение, които следва да бъдат приведени в съответствие с измененията в ОРГО. Изменените схеми влизат в сила с влизането в сила на промените в ППЗНИ, за което ще бъде уведомена Европейската комисия.

Приемането на промените ще позволи да бъде продължено ефективното привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за икономиката ни инвестиционни проекти с издаден сертификат по реда на ЗНИ на територията на страната.


Дата на откриване: 21.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари