Обществени консултации

Проект на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2018 – 2019 година

С проекта на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации в България през учебната 2018 - 2019 година се предлага държавата да субсидира обучението на 45 918 студенти в 37 държавни висши училища, от тях 38 704 за образователно-квалификационни степени след средно образование.

През тази година се очаква 56 737 младежи да завършат средно образование.

Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти е посочен по висши училища, професионални направления, специалности от регулираните професии и по форми на обучение. Съобразен е с оценката на учебната и научната дейност на висшите училища, с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и с приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната.

Максималният брой студенти е определен въз основа на реализирания през миналата година субсидиран от държавата прием и при спазване методиката за определяне на коефициент на висше училище по професионални направления.

За следващата учебна година се допуска допълнителен прием в 8 професионални направления в рамките на капацитета на направлението: „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химически технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“, „Педагогика на обучението по...“ и „Религия и теология“. Това са направления с намаляващ брой студенти, но важни за развитието на отделни сектори на икономиката и обществото.

Разрешен е прием в три новооткрити професионални направления в две висши училища. Това са професионалните направления „Педагогика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна и компютърна техника“ в Техническия университет – София, и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна.

  С решението се утвърждава и приемът на студенти срещу заплащане в държавните висши училища. За учебната 2018 - 2019 година са предвидени 10 692 места, от които 6 677 след средно образование.

  Частните университети ще приемат 14 340 студенти, от които 9 350 след средно образование.

Новите докторанти ще бъдат общо 2 417. За държавните висши училища местата са 2 263, за частните – 154, а за научните организации - 290.

Определени са 2000 места за наши сънародници от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми в български висши училища. Четиридесет са местата за докторанти. Българската държава ще осигури отново и 150 места за обучение на граждани на Република Македония. Предложеният прием е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с желанията на кандидат-студентите при проведената информационна кампания в Албания, Косово, Македония, Молдова, Украйна и Сърбия.

Решението за приема във висшите училища следва утвърдения модел на финансиране на висшите училища, ориентиран към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда.


Дата на откриване: 21.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари